วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ที่พัก, โรงแรม, จังหวัดเลย

(รหัสทางไกล 042ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

อำเภอเมืองเลย
ฟอร์ร่าฮิลล์ Forra Hill Resort 150 ถ.เลย-ด่านซ้าย ทร. สนง ราคา 1,000 - 3,250 บาท
เลยพาเลซ loei palace hotel 167/4 ถ.เจริญรัถ โทร. สนง ไทยทัวร์ 02 1641001-6 แฟกซ์ 02 1641010 ราคา 45 USD++
คิงส์ 11/9-12 ถนนชุมสาย โทร. 811783, 811701 จำนวน 50 หอง ราคา 300-1,000 บาท
ไทยอุดม 122/1 ถนนเจริญรัฐ โทร. 811763, 811789, 830193 จำนวน 76 ห้อง ราคา 200-600 บาท
ภูหลวง 55 ถนนเจริญรัฐ โทร. 811532, 811570 จำนวน 86 ห้อง ราคา 420-1,500 บาท
ภูกระแตรีสอร์ท 34 หมู่ 7 ตำบลนาอาน โทร. 812140, 813249 จำนวน 10 หลัง ราคา 350-700 บาท
ภูคำ สถาบันราชภัฎเลย โทร. 813416 จำนวน 20 ห้อง ราคา 50-300 บาท
รัชนีรีสอร์ท 247 หมู่ 5 ตำบลในเมือง โทร. 811522 จำนวน 5 หลัง ราคา 700-2,500 บาท
เมืองฝ้าย 191/1-9 ถนนเจริญรัฐ โทร. 811302 จำนวน 60 ห้อง ราคา 200-1,000 บาท
เมืองเลยรีสอร์ท ถนนเลย-วังสะพุง โทร. 832863 จำนวน 60 ห้อง ราคา 300-1,000 บาท
สาหร่ายทอง 25/5 ถนนร่วมจิต โทร. 811582, 811693 จำนวน 56 ห้อง ราคา 100-180 บาท

อำเภอเชียงคาน
บ้านห้วยแฝด New! อ.เชียงคาน จ.เลย ราคา 3,000 - 15,000 บาท
สุเนต์ตา New! 187/1 ม.2 ถนนชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ราคา 700 - 1,200 บาท
แก่งคุดคู้รีสอร์ท 40/3 หมู่ 4 ตำบลเชียงคาน โทร. 821248 จำนวน 11 ห้อง ราคา 200 บาท
เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท แก่งคุดคู้ 28/2 หมู่ 4 ตำบลเชียงคาน โทร. 821285 หรือกรุงเทพฯ โทร. (02) 580-6201, 588-3634 จำนวน 19 ห้อง ราคา 420-2,200 บาท
แนม เกสท์เฮ้าส์ 112 ถนนริมโขง โทร. 821295, 821342 จำนวน 5 ห้อง ราคา 150-250 บาท
น้องแซมเกสท์เฮ้าส์ 407 หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน โทร. 821457 จำนวน 5 ห้อง ราคา 70-100 บาท
พูนสวัสดิ์ 251/2 ถนนชายโขง โทร. 821114 จำนวน 9 ห้อง ราคา 80-100 บาท
สุขสมบูรณ์ 243/2 ถนนชายโขง โทร. 821004 จำนวน 17 ห้อง ราคา 100-150 บาท

อำเภอปากชม
ปากชม เกสท์เฮ้าส์ ซอย 1 ถนนริมโขง โทร. 811021 จำนวน 3 หลัง ราคา 50-70 บาท

อำเภอวังสะพุง
ขุนแผนรีสอร์ท 404 หมู่ 6 ถนนมะลิวัลย์ โทร. 841500 จำนวน 17 หลัง ราคา 300-700 บาท
ภูผาสิงห์ วาเล่ย์ 222 ถนนเลย-อุดรฯ โทร. 841333, 841666 จำนวน 22 หลัง ราคา 500-3,500 บาท
ไร่นิยม กิโลเมตรที่ 13 ถนนเลย-วังสะพุง จำนวน 6 หลัง ราคา 200 บาท
วังน้ำพุรีสอร์ท 217 หมู่ 5 ถนนมะลิวัลย์ โทร. 850416-7 11 หลัง ราคา 200-400 บาท
หอหลวงรีสอร์ท 159 หมู่ 6 ตำบลปานปวน โทร. 841306 จำนวน 8 หลัง ราคา 250-1,500 บาท

อำเภอภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แผนกจองเต็นท์ที่สำนักป่าไม้จังหวัดเลย โทร. 811112 ราคา 50-100 บาท

อำเภอภูเรือ
ไทเลย 300 ปีรีสอร์ท ถนนภูเรือ ราคา 600-2400 โทร.09-1328773
นันทการีสอร์ท ถนนภูเรือ-ด่านซ้าย บ้านป่าจันตม โทร. 812885 จำนวน 8 หลัง ราคา 400 บาท
พิมพ์พรรีสอร์ท 99 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว โทร. 899152 จำนวน 8 หลัง ราคา 1,000-1,500 บาท
ภูเรือรีสอร์ท 163 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว โทร. 899048, 811182 บ้านพัก 9 หลัง เรือนแถว 21 ห้อง ราคา 700-2,500 บาท
ภูเรือชาเลย์ 110 ตำบลหนองบัว โทร. 899012 บ้านพัก 9 หลัง เรือนแถว 24 ห้อง ราคา 500-1,200 บาท
ภูเรือ รอยัล มิวส์ 47 บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลสานปม อำเภอภูเรือ โทร. 891396-7 หรือกรุงเทพฯ โทร. (02) 513-7578-9 จำนวน 30 ห้อง ราคา 1,500 บาท
มณีนพรัตน์การ์เด้นฮิลล์ ตำบลหนองบัว โทร. 899056,899255-6 จำนวน 24 หลัง ราคา 800-1,500 บาท
ไร่ภักดีมิตร 109 หมู่ 4 บ้านหนองบัง โทร. 899118 จำนวน 9 ห้อง ราคา 800-1,800 บาท
ไร่วรัญญา ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ โทร. 899020 จำนวน 6 หลัง ราคา 400-2,000 บาท
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ติดต่อกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ โทร. (02) 579-5734, 579-7223 จำนวน 30 ห้อง ราคา 500-1,200 บาท

อำเภอด่านซ้าย
ภูผาน้ำ รีสอร์ท Phu Pha Nam Resort, Loei 252 หมู่ 1 โคกงาม ราคา 2,900-5,000 บาท
รังเย็นรีสอร์ท 92 หมู่ 7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 บ้านพักส่วนตัวใกล้ภูเขา มีสนามกีฬา ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 - 9,000 บาท

อำเภอนาแห้ว
นักรบรีสอร์ท หลังที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จำนวน 9 หลัง ราคา 50-300 บาท

เที่ยว อำเภอนาแห้ว, เลย

วัดโพธิ์ชัยนาพึง
ตั้งอยู่ที่บ้านนาพึง ตำบลนาพึง มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวบ้าน คือพระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า ตามประวัติเล่าว่า เสด็จมาจากเมืองเชียงแสนด้วยพระองค์เอง มาประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย โดยมีฆ้องห้อยศอกมา 1 อัน และลูกแก้วเป็นทองสัมฤทธิ์ มาด้วย 1 องค์ พร้อมด้วยปืน 1 กระบอก ต่อมาเจ้าเมืองเชียงของทราบข่าวจึงยกขบวนพลช้าง พลม้าเพื่อที่จะอัญเชิญไปเชียงของ แต่ไม่สามารถอัญเชิญไปได้ และเล่ากันต่อมาว่า ถ้าพระพุทธรูปองค์นี้ เสด็จไปประดิษฐาน ณ ที่ใด ที่นั้นจะไม่มีการแห้งแล้ง จึงได้ชื่อว่าพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปองค์แสน เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 34 เซ็นติเมตร สูง 50 เซ็นติเมตร เนื้อองค์ เป็นทองสัมฤทธิ์ พระสังฆาฏิเป็นทองนาค พอถึงฤดูตรุษสงกรานต์ ชาวบ้านจะนำพระพุทธรูปองค์แสนมาสรงน้ำและทำพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทุกปี โบสถ์และวิหารที่วัดแห่งนี้ก่อสร้างด้วยฝีมือประณีต ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติต่าง ๆ กรมศิลปากรได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่า ทั้งโบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปนั้นมีอายุประมาณ 400 ปี นับเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีค่า ยิ่งของจังหวัดเลย
การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย-ด่านซ้าย ไปประมาณ 82 กม. แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2113 เส้นด่านซ้าย-นาแห้ว ไป 23 กม.

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
มีพื้นที่ทั้งหมด 73,225 ไร่ ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสม ตามพื้นที่สูงเป่าดิบเขา เป็นพรหมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู
สถานที่น่าสนใจอื่นๆ น้ำตกคิ้ง น้ำตกช้างตก น้ำตกตาดเหือง หินสี่ทิศ จุดชมวิว 1255 ฯล

น้ำตกตาดหมี
เป็นน้ำตกที่กั้นลำน้ำหู ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูขาด อยู่ในพื้นที่ของตำบลนาพึง การเดินทางจาก อำเภอถึงบริเวณน้ำตก โดยทางสายนาแห้ว-ด่านซ้าย ถึงทางแยกบ้านเกลี้ยงเป็นระยะทาง 6 กม. จากบ้านเกลี้ยงเข้าไปถึงน้ำตก เป็นทางเดินเท้าประมาณ 3 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที น้ำตกตาดหมีเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มีน้ำตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 30 เมตร นอกจากนั้นยังมีลำธารน้อยใหญ่ แก่งต่าง ๆ บริเวณน้ำตกเป็นป่าทึบเนื่องจากไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า

น้ำตกธารสวรรค์
เป็นน้ำตกที่ใกล้ตัวอำเภอมากที่สุด อยู่หลังโรงเรียนนาแห้ววิทยา ซึ่งห่างจากอำเภอประมาณ800 เมตร การเดินทางโดยรถยนต์เข้าถึงบริเวณน้ำตกได้โดยสะดวก น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 15 เมตร บริเวณน้ำตกมีศาลาพักร้อนสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ตอนล่างมีก้อนหินน้อยใหญ่ เรียงรายอย่างสวยงาม มีสาหร่ายและพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นบริเวณริมฝั่งสองข้างทาง

น้ำตกขั้นบันได
อยู่เหนือน้ำตกธารสวรรค์ประมาณ 1 กม.การเดินทางจากน้ำตกธารสวรรค์ไปน้ำตกขั้นบันได โดยทางเท้าประมาณ 10 นาทีแต่ละขั้นของน้ำตกประมาณ 4-7 เมตร ป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีชั้นหินเรียงรายกันเป็นทอด ๆ
จองที่พัก โรงแรม คลิ๊กดูที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บ้านพัก สไตล์บ้านสวนที่ ราชบุรีที่นี่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนจริงๆ หากใครที่เครียด เหนื่อยหน่ายจากภาระหน้าที่การงาน ที่หนักหนาในสังคมเมืองใหญ่ ขอแนะนำว่าลองหลบหลีกความวุ่นวายของสังคมเมืองไปลองใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาว สวนดูบ้างแล้วคุณจะพบว่าความสุข ไม่ได้มาจากวัตถุนิยมหรือเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเสมอไป แต่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยไม่ต้องดิ้นรนเสาะหา
เช่นที่นี่ บ้านสวนชายน้ำ จังหวัดราชบุรี ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก เป็นบ้านพักท่องเที่ยวที่เน้นให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและสัมผัสชีวิตแบบ ชาวสวนริมคลองแท้ๆ ไม่มีการจัดฉาก กิจกรรมที่เรียบง่ายแต่ทว่าน่าสนใจสำหรับผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกับชีวิตชาวสวน กิจกรรมต่างๆที่มี อาทิ ท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวสวนดำเนินสะดวก ราชบุรี เที่ยวชม ตลาดน้ำ ล่องเรือดูวิถีชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก ที่พระราชทานโดย รัชกาลที่ ๔ และไปเที่ยวบ้านใกล้เรือนเคียง ตลาดน้ำอัมพวา ดูหิ่งห้อยยามค่ำคืน

กิจกรรมที่น่าสนใจ
เดินชมสวน ดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนสด ๆ จากสวน
พายเรือเล่นในลำคลอง เดินชมสวน ดูวิถีชีวิตชาวสวน
เดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกโดยทางเรือ ซื้อผลไม้ชาวสวน
ล่องเรือเที่ยวคลองดำเนินสะดวก ดูวิถีชีวิตชาวคลองที่ร.๕ เคยเสด็จประพาส ให้อาหารปลาหน้าวัด
ไป เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา รับประทานอาหารอร่อย ราคากันเองมาก จากแม่ค้าท้องถิ่นที่ตลาดน้ำตามอัธยาศัย ล่องเรือเที่ยวชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนและก่อนกลับบ้านอยากให้แวะ ชมที่ต่างๆ เหล่านี้เพื่อตักตวง กักตุน ความสุขจากการพักผ่อนให้เต็มที่ เพื่อเป็นพลังในการสู้งานสู้ชีวิตกันต่อ มีที่ ที่อยากแนะนำดังนี้ครับ
วัด(ค่าย)บางกุ้ง วัดโบราณสมัยอยุธยา เป็นค่ายรบกับพม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ เก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งมีต้นโพธิ์เจริญเติบโตปกคลุมตัวโบสถ์ มีที่เดียวในประเทศไทย (UNSEEN THAILAND)
อุทยาน ร.๒ ชมเรือนไทยหมู่ เครื่องดนตรีไทย และงานส่งเสริมในพระราชดำริของพระเทพฯ
ผลิตภัณฑ์และขนมไทยๆ มีบรรยากาศร่มรื่นริมแม่น้ำแม่กลอง
วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้สักแกะสลัก ๓ มิติงดงามที่หาชมได้ยาก ศิลปะล้ำค่าแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
ตลาดแม่กลอง ตลาดเก่าแก่ดั้งเดิม มีชื่อเสียงมานาน ซื้ออาหารทะเลสดหรือแห้ง คุณภาพดี
ดอนหอยหลอด นมัสการกรมหลวงชุมพร อาหารทะเลอร่อย ชมวิวชายเลน แหล่งหอยหลอด
วัดศรัทธาธรรม เที่ยวชมโบสถ์ไม้สักทองฝังมุก ซื้อกะละแมโบราณ
อื่นๆ ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด ภายในวันเดียว บนเส้นทางดำเนินสะดวกกับอัมพวา

สนใจที่จะลองพักผ่อนแบบเรียบง่าย สไตล์บ้านสวนก้ลองติดต่อพูดคุยขอรายละเอียด จองที่พักล่วงหน้าได้ที่หมายเลขนี้ดู 032-253706, 081-733-4353, 086-102-0557, 081-988-7473

และเมื่อเข้าที่พักแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำท่านก็คือ ปิดอุปกรณ์การสื่อสารที่จะติดต่อกับโลกภายนอกทุกชนิดแล้วลองใช้ชีวิตแบบย้อนอดีต ซัก 5 วันแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือ ความสงบเรียบง่ายนั่นเอง ...ขอให้มีความสุขกับการเที่ยวเมืองไทยทุกท่าน ไป-มาปลอดภัยนะครับ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตารางเดินเรือและค่าโดยสารไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล


เกาะสิเป๊ะหรือเกาะหลีเป๊ะ อยู่ทางใต้ของเกาะอาดัง 2 กิโลเมตร มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่หลายครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง ในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 6 และเดือน 12 ตลอด 3 วัน 3 คืน ชาวบ้านทีมีเชื้อสายชาวเลจะร่วมกันจัดงานรื่นเริง และที่สำคัญที่สุดคือ ชาวบ้านจะช่วยกันต่อเรือด้วยไม้ระกำ และประกอบพิธีลอยเรือด้วยเป็นความเชื่อว่าเป็นการเสี่ยงทายโชคชะตาในการ ประกอบอาชีพประมง

จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ ความเป็นธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง มีอ่าวที่สวยงามชื่อ "อ่าวพัทยา"และ "หาดชาวเล" มีลักษณะโค้งเว้า ทรายขาวละเอียด ซึ่งทั้งสองหาดนี้สามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และยังมีบริการบ้านพักของเอกชนคอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปยังเกาะต่าง ๆ ได้ในราคาลำละ 1,500-1,800 บาท นั่งได้ 8-9 คน โดยติดต่อกับทางรีสอร์ทที่มีบริการทัวร์

การเดินทางโดยเรือโดยสารไปอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและเกาะใกล้เคียง
ใน ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน-เมษายน มีบริการเรือโดยสารสู่เกาะต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ของบริษัทต่าง ๆ (ตารางและเวลาเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง) ดังนี้

1. ซีแอท ฮอลิเดย์ โทร. +668 9655 5707, +668 4407 2587, +66 7478 3222 (สอบถามโดยตรง)
2. อาดัง ซี แอดเวนเจอร์ โทร. +66 7478 3338, +668 9735 7637, +668 1609 2604

ออกจากปากบารา ถึงตะรุเตา ถึงหลีเป๊ะ
10.30 น. 11.30 น. 15.00 น.
13.30 น. 14.30 น. 17.00 น.

ออกจากหลีเป๊ะ ถึงตะรุเตา ถึงปากบารา
09.00 น. 11.30 น. 12.30 น.
10.00 น 12.30 น.

เกาะตะรุเตา ค่าโดยสาร 250 บาท (เที่ยวเดียว) 400 บาท (ไป-กลับ)
เกาะหลีเป๊ะ ค่าโดยสาร 550 บาท (เที่ยวเดียว) 1,000 บาท (ไป-กลับ)

3. บริษัท หลีเป๊ะ เฟอรี่ แอนด์ สปีดโบ๊ท จำกัด (เรือ Speed boat 45 ที่นั่ง) โทร. +668 1609 1413, +668 1598 3111

ออกจากปากบารา ถึงตะรุเตา ถึงหลีเป๊ะ
11.00 น. 11.20 น. 11.30-12.30 น.
13.00 น. 13.20 น. 13.30-14.30 น.

ออกจากหลีเป๊ะ ถึงตะรุเตา ถึงปากบารา
09.30 น. 10.30 น. 11.30 น.
10.30 น. 11.15 น. 12.00 น.

เกาะตะรุเตา ค่าโดยสาร 300 บาท (เที่ยวเดียว) 500 บาท (ไป-กลับ)
เกาะหลีเป๊ะ ค่าโดยสาร 650 บาท (เที่ยวเดียว) 1,200 บาท (ไป-กลับ)

4. บริษัท เกอร์ ไลน์ ทราเวล จำกัด (เรือเฟอรี่ด่วนปรับอากาศ) โทร. +66 7473 2510 -1

ออกจากปากบารา ถึงตะรุเตา ถึงหลีเป๊ะ
11.30 น. 12.00 น. 13.30 น.
13.30 น. 14.00 น. 16.00 น.

ออกจากหลีเป๊ะ ถึงตะรุเตา ถึงปากบารา
09.00 น. 10.30 น. 11.30 น.
14.00 น. (วิ่งเฉพาะเทศกาล) 14.45 น. 15.30 น.

เกาะตะรุเตา ค่าโดยสาร 300 บาท (เที่ยวเดียว) 500 บาท (ไป-กลับ)
เกาะหลีเป๊ะ ค่าโดยสาร 650 (เที่ยวเดียว) 1,100 (ไป-กลับ)

ระยะทางระหว่างเกาะ
ท่าเรือปากบารา
- อ่าวพันเตมะละกา (เกาะตะรุเตา) 22 กิโลเมตร
- เกาะอาดัง 80 กิโลเมตร
- เกาะหลีเป๊ะ 82 กิโลเมตร

เกาะตะรุเตา
- หมู่เกาะอาดัง-ราวี 40 กิโลเมตร
- เกาะหลีเป๊ะ 40 กิโลเมตร
- เกาะไข่ 14.5 กิโลเมตร

เกาะอาดัง
- เกาะหลีเป๊ะ 2 กิโลเมตร
- เกาะหินงาม 2.5 กิโลเมตร
- เกาะไข่ 17 กิโลเมตร

ฝากไว้เผื่อท่านใดเบื่อชีวิตบนฝั่งอยากไปนั่งพักเว้นวรรคชีวิตที่มัลดีฟว์ เมืองไทย จะได้ใช้วางแผนการเดินทางได้ครับ เที่ยวเมืองไทย ช่วยเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่กันครับ ขอให้เที่ยวให้สนุกและปลอดภัยทุกทริปเดินทาง