วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ จ.เลย

“อร่อยกับอาหารปลอดสารพิษ รื่นเริงชีวิตรับปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์”

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ออกไปสัมผัสกับอากาศหนาวสุดในสยาม ท่ามกลางทะเลแห่งภูเขา สายหมอก และดอกไม้นานาพันธุ์ ในงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ช่วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔-๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ครับ
อำเภอภูเรือ เป็นอำเภอเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม
มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขา มีอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยเฉพาะคริสต์มาสที่จะอวดสีสันสวยงามในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี้สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือ วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย กลายเป็นเสน่ห์ที่สำคัญ ของจังหลัดเลย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเยือนในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ ททท.สำนักงานเลยได้จัดงาน เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ ขบวนรถบุปผชาติที่สวยงามตระการตา ในพิธีเปิดงานวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เทศกาลอาหารปลอดสารพิษ ปลอดแอลกอฮอล์ ประกวดเมนูไก่งวง ร่วมรับรางวัลในช่วงงาน Count Down กับการแสดงดนตรีของวงต้นน้ำ และการจุดพลุไฟต้อนรับปีใหม่สำหรับการบริการนักท่องเที่ยว ทาง ททท.สำนักงานเลย ได้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและดอกไม้ โดยการจัดจุดถ่ายภาพ และซุ้มให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( i ) ในช่วงวันหยุดตลอดเดือนธันวาคมและในช่วงงานเทศกาลฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยน้ำดื่ม ชา และกาแฟ ที่มีไว้ต้อนรับที่บริเวณ “ปรอทยักษ์” บ้านหนองบง ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๐๔/๐ ๔๒๘๙ ๙๕๕๓ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕  โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๘๐
E-mail: tatloei@tat.or.th/www.facebook.com/tatloei และ www.twitter.com/tatloei
กำหนดการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ
๑. กำหนดการการจัดงาน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓ มกราคม ๒๕๕๕
๒. สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
๓. กิจกรรมในงาน
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ชมเทศกาลถนนอาหารอำเภอภูเรือตลอดระยะการจัดงาน (ปลอดเหล้า)
- ชมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
- ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ( ตลอดระยะเวลาการจัดงาน )
- เปิดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชาติ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของที่ระลึก และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ (ตลอดระยะเวลาการจัดงาน)
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในภาคกลางคืนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ - พิธีเปิดงาน ชมขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงามจากอำเภอภูเรือ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมชุดการแสดงและวงดุริยางค์ และชมการแสดงในพิธีเปิด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ (เริ่มขบวนแห่ ๑๕.๐๐ น.)
- ชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในรอบคัดเลือก (เปิดทั่วไปสำหรับ)
- ชมการประกวดวงดนตรีสตริงในรอบคัดเลือก
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ชมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ (Count Down)
- ชมชุดการแสดงจากหน่วยงาน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- ชมการแสดงดนตรีสตริง ( วงต้นน้ำ )
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Count Down)
- การจับสลากรางวัล
๑ มกราคม ๒๕๕๕ - ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
- ชมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมไทยจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย / หัวหน้าส่วน
๒ มกราคม ๒๕๕๕ - ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ
- ชมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ
- พิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆ
๓ มกราคม ๒๕๕๕ - ชมการแสดงหมอลำวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

ถ้ำภูผาเพชร สตูล


สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ถ้ำภูผาเพชร ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9  บ้านควนดินดำ  ตำบลปาล์มพัฒนา  อำเภอมะนัง  ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และติดอันดับ 4 ของโลก มีเนื้อที่ ประมาณ 50 ไร่ จุดที่อยู่ของถ้ำอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 27  กิโลเมตร  ไปตามถนนที่ลาดยางตลอดสายจนถึงบริเวณถ้ำตั้งอยู่บนเทือกเขาหินปูน  ในเขตของทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งนิยมเรียกว่า  เขาบรรทัด  ปากถ้ำหันไปทางทิศตะวันออก  ทางขึ้นไม่ค่อยลาดชันนัก  ความสูงจากพื้นราบถึงปากถ้ำประมาณ 50 เมตร  ใช้เวลาในการเดินทางจากพื้นราบถึงจุดเข้าถ้ำราว 30 นาที ชื่อเดิมของถ้ำภูผาเพชร คือ “ถ้ำลอด ถ้ำยาว หรือถ้ำเพชร” เนื่องจากถ้ำมีความยาว  ลักษณะคดเคี้ยว  แบ่งเป็นหลายตอน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย เมื่อกระทบกับแสงไฟผนังถ้ำมีประกายแวววาวเหมือนเพชร จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำเพชรก่อน  ภายหลังชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า  ถ้ำภูผาเพชร
ตามประวัติมีว่า  เมื่อปี พ.ศ. 2517  ครอบครัวของนายช่วงและนางแดง  รักทองจันทร์  ได้ย้ายเข้ามาอาศัยบริเวณถ้ำยาวเป็นครอบครัวแรก ล่วงมาปีพ.ศ. 2535  มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาตั้งสำนักบริเวณถ้ำยาว  อยู่ได้หนึ่งปีก็จากไป ก่อนจากไปท่านได้บอกชาวบ้านว่าได้เห็นทางเข้าไปในถ้ำยาว  มีถ้ำน้อยใหญ่อีกหลายถ้ำ บางถ้ำมีพื้นที่กว้างขวางสวยงาม  กระทั่งปี พ.ศ.2540  นายศักดิ์ชัย  บุญคง  สมาชิก อบต. ตำบลปาล์มพัฒนาได้ทำการสำรวจร่วมกับทางราชการและราษฏรถ้ำภูผาเพชรจึงได้เปิด โฉมหน้าให้คนทั่วไปได้รู้จักกันทุกวันนี้

ภาย ในถ้ำธรรมชาติได้รังสรรค์ความสวยงามไว้เป็นรูปแบบต่างๆ เป็นที่แปลกตา และ อัศจรรย์ยิ่งนัก ลีลาของประติมากรรมธรรมชาติอันเกิดจาก หยดน้ำ ทำให้ถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย แบ่งเป็นห้องต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 20 ห้อง เข้าชมถ้ำ ได้แก่ช่วงเวลา 9 โมงเช้าจนถึง 3 โมงเย็น จะปิดทำการเวลา 16.00 น.ถ้ำภูผาเพชร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ถือได้ว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย และใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลก
ลักษณะภายในถ้ำจะ มีไฟและทางเดินที่ทำด้วยไม้ให้นักท่องเที่ยวเดินไปตามทาง เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวไปเหยียบย่ำ หินงอกหินย้อยต่างๆ เมื่อเข้าไปในถ้ำจะได้พบกับหินงอกหินย้อยอายุหลายล้านปี
ภายในถ้ำจะเป็นห้องโถงแบบโรมันหลาย ห้อง บริเวณ กลาง ถ้ำเป็นลานกว้างมองขึ้นไปด้านเพดานจะมองเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงาม ระยิบระยับ เหมือน ประดับด้วย เพชร อยู่ภายในถ้ำวิจิตรตระการตาที่หาดูได้ยาก ภายในถ้ำมีห้องต่างๆ ประมาณ 20 ห้องที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม และอีกประมาณ 5 ห้องใหญ่ๆที่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชม ห้องที่เปิดให้เข้าชมได้แก่ห้อง ในห้องปะการังที่มีหินงอก หินย้อย ขึ้นอยู่คล้ายปะการังใต้ท้องทะเล มีห้องเห็ด ที่มองดูยังไงก็คล้ายกับเห็ด ห้องพญานาคที่แต่ก่อนเคยมีน้ำขังอยู่จนเป็น รอยคล้ายกับพญานาคเลื้อย และน้ำได้ไหลลงมายังห้องอ่างน้ำ ที่หลายคนได้ตั้งชื่อว่าอ่างชูวิทย์ ซึ่งเป็นอ่างใหญ่เป็นชั้นๆ เรียง ตัวลงมาเป็นน้ำตก หากมีน้ำคงจะสวยงามมากเลยทีเดียว
ห้องผ้าม่าน เป็นห้องที่เหมือนเป็นผ้าม่านประกายเพชร ระยิบระยับ ตระการตามาก ห้องโดมศิลา ห้องโถงใหญ่ที่เป็นลานกว้าง แล้วมีหินงอกเป็นรูปร่างเป็นอ่างน้ำเล็กๆ รองรับ หยดน้ำที่ตกลง มาจากเพดาน

เมื่อส่องไฟขึ้นไปดูจะเห็นหยดน้ำตกลงมาสวยงามมากๆ เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธ์ จนใคร หลายคนต้องโยนเหรียญลงไปในอ่างพร้อมอธิฐาน และเอามือรองรับหยดน้ำที่หยดลงมา เป็นภาพที่น่ามองเลยทีเดียว ว่ากันว่าถ้าปรบมือน้ำก็จะหยดลงมามาก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาปรบมือกันใหญ่เลยทีเดียว จากห้อง โถงใหญ่ไปยังห้องลานเพลิน ที่มองดูคล้ายกับเวทีคอนเสิร์ต ยังไงยังงั้น สวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีห้อง ห้องน้ำเแข็ง ห้องเสาค้ำสุริยันและก็ท้ายสุดคือห้องโดมศิลา ที่มีความสวยงามเป็นเฉพาะ แตกต่างกันไปตามชื่อห้องที่ถูกตั้งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่สวยงามที่เป็นน้ำตกอีกหลายจุด เช่นน้ำตกใต้หนาน น้ำตกวังสายทองเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามน่าเล่น สามารถปีนไปตามชั้นต่างๆได้โดยไม่ลื่นไถล ทั้งนี้เนื่องจากพื้นน้ำตกเป็นหินปูนและไม่มีตะไคร่น้ำจับเกาะ ส่วนกิจกรรมผจญภัยทริปเล็กๆ คือการพายเรือล่องแกงที่มีระยะทางประมาณ 6-7 กม.ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามสายน้ำใส ไม่เชี่ยวจนเกินไปการบังคับเรือจึงทำได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้แล้วยังมีของดีของที่นี่คือ บ้านรากไม้ หรือพิพิธภัณฑ์รากไม้  ที่ตั้งอยู่ที่บ้านควนดินดำ  บ้านเลขที่  132  หมู่ที่ 9  ตำบลปาล์มพัฒนา  อำเภอมะนัง  ที่มีนายประเสริฐ  คงทวี  อายุ  67  ปี เป็นเจ้าของ เดิมนายประเสริฐ เป็นชาวพัทลุง  แต่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอมะนัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538  เคยมีอาชีพขุดรากไม้ที่ฝังอยู่ในดินมาประดิษฐ์เป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เป็นงาน
อดิเรก  วิธีการขุดรากไม้พยายามรักษาสภาพเดิมของตอ  และรากไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด แล้วนำมาประดิษฐ์  ตกแต่งตามลักษณะของตอและราก  ส่วนใหญ่เป็นตอไม้หลุมพอ  ซึ่งจัดเป็นไม้เนื้อดีของภาคใต้  ก่อนนั้น  มีความคิดที่จะนำไปจำหน่ายหารายได้เลี้ยงครอบครัว  แต่พอนานเข้าเกิดความรู้สึกรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าในอนาคต  ตอไม้เหล่านี้จะกลายเป็นของมีค่าและหายาก  จึงเริ่มเก็บสะสมไว้เพื่อต้องการให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้  ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บสะสมมากกว่า  30  ชิ้น  ได้นำมาจัดตั้งนำแสดงที่บริเวณบ้าน ต่อมาจึงได้พัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์รากไม้ และเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี   โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทริปนี้คือการแวะเยือนชนเผ่าซาไก ชนเผ่าที่มีผู้ให้สมญาว่าเป็น "จ้าวป่า"เพราะซาไกเป็นชนเผ่าที่ดำรงชีพในป่าตลอดชั่วชีวิตดังนั้นความช่ำชองในการเดินป่าล่าสัตว์จึงไม่มีใครเทียบได้ แต่อยากจะขอความกรุณาผู้ที่ไปเยือนว่าอย่าให้เงิน สุรา บุหรี่ ขนมหรืออาหารเพราะจะส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวที่ทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่าลืมว่าเขาเหล่านั้นเกิดและเติบโตมากับป่า และไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ ข้อแนะนำการเที่ยวที่นี่คือขอให้เลิกยึดติดกับความสะดวกสบาย ที่ท่านอาจเคยได้รับจากที่อื่นแต่ที่นี่คือ ธรรมชาติเพียวๆ ท่ามกลางป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ นอนหลับไปพร้อมกับเสียงนกกลางคืน ตื่นมาพร้อมกับเสียงไก่ป่าและสายหมอกยามเช้า ที่ไม่อาจหาได้จากในเมืองและแหล่งชุมชนแออัด ลองใช้ชีวิตแบบติดดินติดธรรมชาติดูบ้างแล้วคุณจะพบว่าระยะเวลา 2-3 วันของที่นี่สามารถเติมพลังสร้างแรงบัลดาลให้กลับไปสู้ชีวิตในเมืองใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเก็บเสื้อผ้าข้าวของที่จำเป็นใส่เป้ขึ้นหลังออกเดินทางกันเลยครับ เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะ
การเดินทาง
ถ้าเราอยู่หาดใหญ่-ขับรถมาถึงสี่แยกคูหา เราเลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าสู่จังหวัดสตูล (4 เลน) ขับไปทางหลักเรื่อย ๆ จนถึงสามแยกควนกาหลง เลี้ยวขวาเข้าไปทางอำเภอควนกาหลงเป็นทางหลวงหมายเลข 4137 (2 เลน) ประมาณ 15 กม.ให้เลี้ยวขวาสามแยกบ้านผัง 1 จากนั้นก็ขับไปตามเส้นทางซึ่งมีป้ายบอกอย่างละเอียด ประมาณ 35 กม. ก็จะถึงถ้ำภูผาเพชร รวมระยะทางจากหาดใหญ่ประมาณ 120 กม.
หรือถ้าไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือไม่ก็ถามไปตลอดทางเลยก็ได้ รับรองได้คำตอบทุกคนเพราะคนที่นี่เขาใจดีและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรี แล้วคุณจะประทับใจกับทริปนี้ ค่าใช้จ่ายในระหว่างที่พักกับรีสอร์ท จำนวน 2 วัน 1 คืน มีราคาตั้งแต่ 750 - 1,000 บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่พักและการบริการ ในราคานี้ประกอบด้วย ค่าอาหารหลัก 4 มื้อ ค่าที่พัก 1 คืน ล่องแก่งและนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่างๆในบริเวณใกล้เคียง เครื่องดื่มประเภทน้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำ ฟรีตลอดเวลาและที่ยิ่งกว่านั้นมื้อค่ำเป็นอาหารทะเลแบบบุฟเฟต์ ปิ้ง ย่าง จิ้ม กันให้สะใจไปข้างนึง ถึงแม้ว่าที่นี่จะห่างทะเลนิดนึงแต่ขอบอกไว้เลยว่าสด..ครั้งหน้าจะมาคุยเรื่องถ้ำเจ็ดคตกันต่อครับอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจ ชอบไม่ชอบก็บอกกล่าวกันได้ เพียงแค่อยากให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยเยอะๆเท่านั้นครับ

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เที่ยวสวน เที่ยวทะเล พักโฮมสเตย์ ที่...สวนปาหนัน


สวน ปาหนัน...สวนผลไม้เก่าแก่แห่งหนึ่ง ของตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองปาหนัน เป็นสวนที่บรรพบุรุษของคุณอำนาจได้บุกเบิกและทำสวนผลไม้ มามากกว่า 80 ปี บนพื้นที่ 12 ไร่ ปลูกผลไม้ผสมผสานหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง โดยเจ้าของสวนปาหนัน คือ คุณปาหนัน โพธิ์แก้ว แต่เดิมนั้นสวนปาหนันทำการเกษตรเช่นเดียวกันกับสวนทั่วไป จนกระทั่งในปี 2546 มีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรอำเภอมาแนะนำ ให้จัดท่องเที่ยว และเกิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปาหนัน โดยมีคุณอำนาจเป็น หัวเรือใหญ่ ดูแลบริหารจัดการเรื่องต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าเป็นผู้จัดการสวนนั่นเอง โดยกิจกรรมหลักๆ ภายในสวนนั้นยังมีการนำชมสวนพร้อมกับให้ความรู้ และจัดบุฟเฟต์ผลไม้
ในปี 2546 เป็นปีแรกที่เปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปาหนัน และเป็นปีเดียวที่โฮมสเตย์สวนปาหนันได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน โดยได้รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านที่สนใจรวมทั้งหมด 4 หลัง เปิดเป็นโฮมสเตย์ในปลายปี 2546 โฮมสเตย์สวนปาหนัน และเครือข่าย สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 50 คน เวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มไปพักตาม บ้านเครือข่าย โดยนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันอีกครั้ง ที่สวนปาหนันในตอนเย็นเพื่อรับประทาน อาหาร และมีกิจกรรมในตอนกลางคืนตามที่ท่านจะเลือกสรร


>>> กิจกรรมการท่องเที่ยวของสวนปาหนันมีหลากหลาย อาทิเช่น
       >บุฟเฟต์ผลไม้สดๆ ตามฤดูกาล ที่มีให้เลือกกินแบบไม่อั้น
       >ทานขนมจีนสมุนไพรจากข้าวกล้อง ซึ่งทำจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
       >แวะไหว้พระที่วัดพระบาทกราบศักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต
       >ไหว้หลวงพ่อโสธร เขายายดา ทำบุญเสริมดวง ทำจิตใจให้บริสุทธิ์       >ขี่จักรยานออกกำลังกายชมสวนเกษตรพื้นบ้าน ชมทัศนียภาพของธรรมชาติของทั้งสองข้างทาง แล้วท่านจะรู้จัก จังหวัดระยองมากขึ้น
       >ชมการแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยายดา ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ตามแบบฉบับของเศรษฐกิจพอเพียง
       >เดินป่า ปีนเขาชมฝายแม้ว ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ของจังหวัด ระยอง


>>>สินค้าเด่นภายในสวนปาหนัน มีทั้งผลไม้สดๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่


ทุเรียน : ทุเรียนนานพันธุ์ ทั้งพันธุ์หมอนทอง ชะนี คัดคุณภาพจากสวน
ทุเรียนทอด : ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านยายดา ผ่านกระบวนการทำให้ได้ทุเรียนทอดที่มีรสชาติอร่อย กรอบ
เงาะ : มีให้ท่านได้เลือกซื้อทั้งเงาะโรงเรียน เงาะสีชมพู
กะปิ : กลุ่มเกษตรกรบ้านยายดา ทำจากเคย อย่างดี สด ใหม่ สะอาด ทำให้ได้กะปิที่มีกลิ่นหอม

ปาหนันโฮมสเตย์
ประวัติความเป็นมา :  เดิมในปี พ.ศ. 2547 สวนปาหนันได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานงานโครงการฝึกอบรมและวิจัย เพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่โฮมสเตย์ท่าด่าน จังหวัดนครนายก และหลังจากนั้นนาย อำนาจ อ่างศิลา ประธานกลุ่มในขณะนั้นได้รวบรวมสมาชิกได้ 4 หลังคาเรือน ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ และได้ผ่านการประเมิน จึงได้เปิดเป็นโฮมสเตย์มาจนทุกวันนี้
จำนวนห้องพัก : 4 หลัง
รับนักท่องเที่ยวได้ : 50 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 400 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอื่นๆ : รวมอาหารเย็นและเช้า และมัคคุเทศก์

ติดต่อ : คุณอำนาจ อ่างศิลา
ที่อยู่ : 60 หมู่บ้านยายดา ต.ตะพง อ.เมือง จ. ระยอง 21000
โทรศัพท์มือถือ : 081-300-9518 , 081-681-6927

แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร
ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคร ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 9 กม. แต่เดิมเรียกกันว่า "เมืองลับแล" เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณ สมัยขอมมีอำนาจแนวกำแพงเป็นเนินดิน และคูเมืองปรากฏอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "สันคูเมือง" เป็นกำแพงเมืองสูง 2 ชั้น และะมีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งเป็นแบบเมืองทวารวดีทางภาคกลางของไทย ความรุ่งเรืองที่เด่นชัด แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรก เริ่มพุทธศตวรรษที่ 14-16   เป็นวัฒนธรรมแบบทวารวดี ช่วงที่สองราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นวัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมก่อนอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 ชาวบ้านดงละคร คงจะอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ตามลำน้ำ สายหลักในจังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าน่าจะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเมืองศรีมโหสถ เมืองทั้งสองอยู่ห่างกัน 55 กม. โบราณวัตถุที่ค้นพบ เช่น เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทองขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ตราประทับหัวแหวนรูปปู รูปช้าง แหวน สำริด ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ตุ้มหูสำริด
สำหรับตำนานเมืองลับแลนั้นเล่ากันว่า เมืองนี้เคยเป็นเมืองของราชินีขอม ซึ่งเป็นรโหฐานที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าออกได้ง่ายนัก ประกอบกับลักษณะของบริเวณเมืองมีต้นไม้สูง ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ใครเข้าไปแล้วอาจหลงทางหาทางออกไม่ได้จะต้องวนเวียนอยู่ในดงนั้นเอง และในวันโกน วันพระ วันดีคืนดี จะได้ยินเสียงกระจับปี่ สีซอ ปี่พาทย์ มโหรีขับกล่อมคล้าย ๆ กับมีการเล่นละครในวัง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ดงละคร" ซึ่งเพี้ยนมาจาก"ดงนคร" และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีกหลายจุดเช่น


เมืองโบราณดงละคร ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายกระทะคว่ำจุดสูงสุด (ยอดเนิน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 32 เมตร พื้นที่ตัวเมืองอยู่สูง จากระดับน้ำทะเล 9-10 เมตร มีเมืองชั้นนอก-เมืองชั้นใน เป็นเมืองสมัยวัฒนธรรมทราวดี เริ่มมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานยุคแรกประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12-14 ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 15-16  เมืองโบราณดงละครเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นชุมชนในลักษณะเมืองท่าหรือจุดแวะพักที่อยู่ในเส้นทางการค้ามีการอยู่อาศัยสืบต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 จากการพบร่องรอย ศาสนสถานและคูเมืองกำแพงเมืองขนาดใหญ่ทำให้กล่าวได้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้เป็นสังคมเมืองที่มีหัวหน้าปกครอง


โบราณสถานหมายเลข 1
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. บริเวณเขตที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุวรรณคีระ (วัดหนองหมู)เป็นโบราณสถานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 32 ม. ยาว 43 ม.รูปแบบคล้ายกำแพงแก้วเตี้ยๆ ก่อด้วยอิฐ มีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ ภายในมีแท่นตั้ง
รูปเคารพเหลืออยู่ 2 แท่น (เดิมคงมี 3 แท่น) หลักฐานที่พบจากการขุดแต่งเมื่อ 2531-2532 และบูรณะเมื่อ 2536

โบราณสถานหมายเลข 2
สันนิษฐานว่า โบราณสถานแห่งนี้อาจเป็นสถูปที่ใช้บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญของเมืองนี้ในสมัยทวารวดี หรืออาจเป็นสถูปที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์ เนื่องจากมีการพบของมีค่า เช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ฯลฯ ส่วนลูกปัดก็พบเป็นจำนวนมาก ฝังปะปนอยู่กับดินถม คล้ายกับการฝังลูกนิมิตรในปัจจุบัน


โบราณสถานหมายเลข 2
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. เป็นแนวกรอบศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 3.7 ม. ยาว 4 ม. ตรงกลางขุดพบสถูปศิลาแลง รูปทรงกระบอก
ขนาดใหญ่ ซ้อนกัน 2 ชั้น โบราณวัตถุชิ้นสำคัญซึ่งพบจากการขุดแต่งเมื่อ2532 คือ (1) พระพุทธรูปและแม่พิมพ์ ทำด้วยดินเผา ศิลปะแบบทวารดี (2)เครื่องประดับเช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ทำด้วยสำริด หัวแหวนทำด้วยหินสีต่างๆลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ประมาณ 2,000 เม็ด หินมีลายสลัก (อาจเป็นตราประทับ) รูป ปู ช้าง มีเวลาลองพาครอบครัวไปสัมผัสและศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นกันดูนะครับ นอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจในเมืองไทยบ้านเราแล้วยังได้ความรู้ประดับสมองอีกด้วย สำหรับสถานที่พักที่อยากแนะนำเป็นสถานที่พักที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก โดยห่างจากจุดที่พักประมาณ 10 กม.มีความสะดวกสบายพอสมควร แถมมีราคาประหยัดด้วยเลือกเอาเองนะครับว่าจะชอบแบบไหน

วังวนา รีสอร์ต โทร. 0-3738-5133, 08-1909-1891, 08-9155-3626,
08-1295-7099 โทรสาร 0-3738-5133
111/1 ม.1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
ห้องปรับอากาศ 20 ห้อง
ราคา 1,000 - 2,000 บาท

รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา โทร.0-3738- 5210-5 / 0-2722-7206-10
100/3 ม.2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 90 ห้อง
ราคา 1,800 - 5,000 บาท
www.royalhillsresort.com

วังรีรีสอร์ท โทร.0-3738-6406-9 / แฟกซ์ 0- 3738- 5162
143 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 122 ห้อง
ราคา 1,600 - 14,000 บาท

สีดารีสอร์ท โทร.0-3738-5156-61/ 08-1611-4472
120 ม.3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก
ห้อง+บ้านปรับอากาศ 247 ห้อง
ราคา 1,200 - 8,000 บาท www.sida-resort.com

ภูเขางามรีสอร์ท โทร.0 -3738 -5252-5 / 0- 2512- 2870
269 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 88หลัง
ราคา 1,500 บาท
www.phukhaongamresort.com


เวียงฟ้าทิพารมย์รีสอร์ท โทร.0-3738-5377,089-811-1499, 081-734-7439 F.02-748-5298 (สนง.กทม.)
319 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000

จำนวนห้องพัก 12 หลัง (13 ห้อง)

ราคา 1,000 - 6,000 บาท www.tiparom.com

เรือนพักริมน้ำ์ มีลำธารน้ำจากเขื่อนไหลผ่านตลอดปี
โทร. 08-5085-8939
เลขที่ 169 หมู่ 4 ต.สาริกา อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านไม้สองชั้น 4 หลัง 5-11 ห้องนอน ประกอบด้วย ห้องแอร์ 5 ห้อง พัดลม 19 ห้อง
ทีวีทุกหลัง รองรับหมู่คณะได้ 80 - 150 คน ราคา 4,000 - 10,000 บาท
www.ruanpakrimnum.com

บ้านสวนเยาวมาลย์ โทร. 089- 505- 2102 ,086- 997- 4005
เลขที่ 228/5 หมู่ 1 ต.ขวัญนคร อ.สาริกา จ.นครนายก 26000
บ้านปีกไม้สไตล์คันทรี 6 หลัง แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
ทีวีทุกหลัง รองรับหมู่คณะได้ 20 - 150 คน ราคา 1,200 - 5,000 บาท
www.nayoktour.com ,  www.rimnum.com

ริมน้ำโฮมสเตย์ มีลำธารน้ำจากเขื่อนไหลผ่านตลอดปี
โทร. 08-7127-1000
เลขที่ 179 หมู่ 4 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านไม้สองชั้น 4 หลัง 3,6 ห้องนอน ประกอบด้วย ห้องแอร์ 6 ห้อง พัดลม 3 ห้อง ทีวี ทุกห้อง รองรับหมู่คณะได้ 30 - 40 คน
ราคา ...... บาท www.banrimnam.com

กรีนฮิลล์แอนด์เฮ้าส์ โทร. 08-3112-0262 , 0-3731-3043
เลขที่ 331 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000

บ้านพัก 2 หลัง ห้องพักอากาศ เตียงเดี่ยว 2 ห้อง ,ห้องพักปรับอากาศ เตียงคู่ 2 ห้อง
ราคา 500 - 4,000 บาท

บ้านป่าริมเขื่อน โทร. 08 -7127- 8000, 08- 7127- 1000
เลขที่ 44 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านปรับอากาศ 14 หลัง / กางเต็นท์
ราคา 1,200-7,500 บาท www.banparesort.com

ุคุ้งน้ำรีสอร์ท โทร. 084- 863- 5599 , 08-9452-8282 โทรสาร 0- 3730 -0759
เลขที่ 20/1 ม.6 ต.สาริกา อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านไม้ 7 หลัง ห้องประชุม ปรับอากาศ รองรับได้ 50 - 100 คน
ราคา 1.500 - 3,000 บาท www.kungnam.com

บ้านสวนแขรัตน์รีสอร์ท โทร.0-3731-3222,081-855-3112
145/3 ม.12 ต.พรหมรี อ.เมือง 26000
จำนวนห้องพัก 7 ห้อง
ราคา 700-4,500 บาท

บ้านสวนขวดแก้ว โทร.0-3738-5111
เลขที่ 90/2 ม.2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 4 หลัง (7 ห้อง)
ราคา 800-1,500 บาท

บ้านสวนสุระพัฒน์ (โฮมสเตย์)
โทร. 081-3405698, 081-3163035,081-3405698
249 หมูู่ 1 ต. สาริกา จ.นครนายก 26000
บ้านพัก 4 หลัง ห้องละ 1,000 บาท / 5 ท่าน 1 คืน
เหมาทั้งหลังแถมห้องโถงกลาง 4,000 บาท / 1 คืน

พนาวิว โทร.086-777-8546,089-797-1013
80/1-4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 15 หลัง
ราคา 350-1,500 บาท


ชานนาฟาร์มรีสอร์ท โทร.081-811-2877,08/1-854-2136
38/3 ม.11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 8 หลัง (ห้องปรับอากาศ 3 หลัง พัดลม 5 หลัง)
ราคา 600-1,500 บาท

บ้านสวนเจริญพร โทร.08-7130-5599
66 ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก จ.นครนายก 2600
จำนวนห้องพัก 9 ห้อง

ราคา 1,000 -3,000 บาท

ห้องพักบ้านน้ำผุด โทร.086-344-3715
ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ราคา 800-1,500
จำนวนห้องพัก 5 ห้อง


เหรียญทองการ์เด้นโฮม โทร.086-972-5778,081-911-8955
ซอยสาริกา 30 กิโลเมตรที่ 12 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ราคา 800-2,500 บาท
จำนวนห้องพัก 5 หลัง

โรงแรมสวนสุขภาพสุริยภรต โทร. 081-5878631
295 หมู่ 3 บ้านท่าแดง  ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  26130
จำนวนห้องพัก - หลัง 120 - 150 คน
50 - 800 บาท
โทรศัพท์ 037-398311-2   โทรสาร 037-398313


ภูไอยรา รีสอร์ท โทร. 08-7059-5115, 08-7059-5225
99/1 ม.2 บ้านคลองบ่อ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้องพัก 11 หลัง
1,100 - 3,200 บาท
www.phuiyara.com


กาญาตรี รีสอร์ท (ชื่อเดิม :บ้านริมน้ำ รีสอร์ท)
โทรศัพท์ 0 3738 5353 / 089 490 1116 / 086 069 4061 / 085 091 9203
130/7 หมู่1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 11 ห้อง

www.rimnumresort.thiewthai.com


ภูธารารีสอร์ท
เลขที่ หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ. นครนายก 26000
Bhuthara resort Moo 1 Sarika, Muang, Nakornnayok 26000
Tel : 05 8477108 (Mr.Somchai)
ห้องปรับอากาศ 7 ห้อง (2 กลุ่มอาคาร)
ราคา - บาท www.bhuthara.com

สมฤดีรีสอร์ท โทร.0-1922-1774,0-9924-1555
โทรสาร 037-385342 / 02-940-0548
324 หมู่1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
บ้านปรับอากาศ 18 หลัง
ราคา xxx บาท www.somrudeeresort.com

ขวัญนครสปอร์ตการ์เดนท์ โทร.0 9005 2853 / 0 6060 9399 / 0 9832 1279 /โทรสาร 0 3738 5288
294 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 20 ห้อง
ราคา 600 - 1,500 บาท

คุ้มหลวงลำพูน 0 1937 6416 / 0 7137 9506 / 0 2532 3637-8 /
โทรสาร 0 3738 6445, 0 2535 3565
52/3-4 หมู่ 11 ต.เขาพระ อ.เมือง นครนายก
บ้าน 9 หลัง ราคา 900 - 3,200 บาท
www.index.co.th/khumluang.html

สระมะนาวรีสอร์ท 1/1 ม.4 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
โทร.0-3732-8446 / 08-1591-8313 / F.0-3732-8236
บ้านพักปรับอากาศ 40 ห้อง
ราคา 600 - 1,500 บาท

www.samanow.com

จักรดาวการ์เด้นโฮม รีสอร์ท โทร.0-3739-3162
45/6 ม.2 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
ห้อง+บ้านปรับอากาศ 45 ห้อง
ราคา 900 - 4,000 บาท / www.jukradaogroup.com

ธิดาแกรนด์วิวรีสอร์ท โทร.0-3732- 8265-7
24 ม.2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
บ้านพัดลม+ปรับอากาศ40 ห้อง
ราคา 600 - 3,200 บาท
www.tidagrandview.com

เรือนรับรอง จปร. โทร.0-3739- 3120 / 0-2241-2691-4
เขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 28 ห้อง
ราคา 900- 2,400บาท

บ้านสวนสาริการีสอร์ทฯ โทร.0-3738-5244 / 0-2513-2028
148/3 ม.1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 30 ห้อง
ราคา 800 - 1,100 บาท
www.bsbros.com

อิงดอยรีสอร์ท โทร.0-3738- 6400
ถ.สายบ้านตาดหินกอง-น้ำตกลานรัก ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
บ้านปรับอากาศ 8 ห้อง
ราคา 500 - 1,500 บาท

อิงธาร รีสอร์ท โทร.0-1299-6543 / 0-7090-2339
123 ม.3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก
บ้าน+ห้องปรับอากาศ 21 ห้อง
ราคา 1,000 - 3,500 บาท


โรงแรมจันทรารีสอร์ท 0-3731-5289 / 0-9834-6797
31/1 หมู่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 70 ห้อง
ราคา 650 - 3,200 บาท
www.juntraresort.com

ท่าด่านโฮมสเตย โทร.0-3738-5015 / 0-1804-4503
54/2 หมู่3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก
ที่พักในหมู่บ้านสวนส้มโอ
ราคา 150 บาท/คน/คืน

ท่าชัยโฮมสเตย์ โทร.08-1377-0422 ,08-1889-2978
หมู่บ้านท่าชัย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ราคา 100 บาท / คน / คืน

บุ่งเข้โฮมสเตย์ นครนายก โทร.08-1984-9520,08-6001-0402, 08-5222-2162
หมู่บ้านบุ้งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ราคา 100 บาท / คน / คืน

บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท โทร.08-1905-1090 / 08-1823-7874/
0-3738-6444/0-3738-6498-9

109 หมู่ 9 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 36 ห้อง
ราคา 1,350 - 13,000 บาท


ภูมินทร์ รีสอร์ท โทร.08-1804-2793
271 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง
ห้องปรับอากาศ 8 ห้อง
ราคา 1,200 - 3,500 บาท

www.phuminresort.com

ริมธาร รีสอร์ท โทร.0-6888-9612 / 0-3738-5345
304 หมู่ 1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องพักปรับอากาศ 15 ห้อง
ราคา 1,200 -2,800 บาท


สวนหงษ์ การ์เดนวิว รีสอร์ท โทร.0-3732-8079 / 0-9771-0729
ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องพักปรับอากาศ 10 ห้อง
ราคา 750 -1,500 บาท

ภูโอบ น้ำใส คันทรี รีสอร์ท โทร.0-3732-8370 / 0-1655-5322
18/1 หมู่3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 45 ห้อง
ราคา 800 - 1,500

วินดา เฮาส์ โทร.0-1307-1440/0-914-3669
ตรงข้ามอุทยานวังตะไคร้ อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 4 ห้อง
ราคา 500- 2,500 บาท

บ้านต้นไม โทร.08-1947-7022,08-1384-1364
ตรงข้ามอุทยานวังตะไคร
้ห้องปรับอากาศ 5 ห้อง
ราคา500- 2,500 บาท

ชมพู-ม่วงรีสอร์ท โทร.0-3738-6426-8 / 0-2743-0814-5
เส้นทางเข้าหมู่บ้านวังรี อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 35 หลัง
ราคา 700- 3,000 บาท

www.chompoo-muang.com

บ้านริมธารนางรอง (นางรองเฮ้าส์) โทร.0-3738-5260 / 08-1912-2599
113 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก ใกล้น้ำตกนางรอง
บ้านปรับอากาศ 3 หลัง พัดลม 1 หลัง
ราคา 500 บาท / ห้อง
บ้านพักเติมสุข โทร.08-1983-6363 / 08-1982-8668
ถ.นครนายก-นางรอง อ.เมืองนครนายก บ้านปรับอากาศ 10 ห้อง
ราคา 600 - 3,500 บาท

www.turmsuk.nayok.net

บ้านแก้วรีสอร์ท โทร.08- 1400- 4940 / 08 -1985 -1009 / 08- 6563- 4940
ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 26000
บ้านพัก 12 หลัง
ราคา 800 - 2,000 บาท

www.bankaewresort.com

หญ้างามรีสอร์ท โทร.08- 9402-5790/08-1761-9921
หมู่3 ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 11 หลัง
ราคา800 - 2,000 บาท

อุทยานวังตะไคร้ โทร.0-3738-5164-5, 08-1989-0365
ม.1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
บ้านพัดลม 25 ห้อง
ราคา 800 - 6,000 บาท
http://www.wangtakrai.com

โฮม&์ฮิลล์ รีสอร์ท โทร.0 -3738-5336/ 08- 1820 -1053
148/12 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 26000
บ้านพักปรับอากาศ 66 ห้อง
ราคา 1,280 - 5,500 บาท
www.homeandhillresort.com


ระเบียงไพรแวลลี่ย์
โทร.0-3738-6432/08-1812-5165/08-9923-2106
22/2 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้องพัก 20 ห้อง บ้านพักปรัับอากาศ 24 หลัง
ราคา 1,200 - 4,500 บาท

www.rabiangprai.com


เรือนร่มไม้ริมธาร โทร.08-1402-2784 / 08-7692-0835
292 ม.1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
บ้านพักปรับอากาศ
5 หลัง
ราคา 2,500 - 4,500 บาท

บลูไดมอนด์ รีสอร์ท โทร.0-3738-6444/08-9213-2020
177/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 26000
www.teepukbluediamond-resort.com

อิ่มรักรีสอร์ท โทร.0-3739-5552/ 08-1267-8010 /Fax.0-3739-5552
99/9 ม.4 หลังศูนย์การแพทย์ ฯ 9 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์
จำนวนห้องพักปรับอากาศ 16 ห้อง บ้านพัก 8 หลัง
ราคา 400 บาทพระจันทร์รีสอร์ท
โทร.084-767-7791,084-735-5565
อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้องพัก 10 ห้อง
ราคา.....บาท

7 เดย์รีสอร์ท โทร. 08-1422-9030
61/1 ม.5 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง 26000
จำนวนห้องพัก 16 ห้อง
ราคา 600 บาท

วันเพ็ญ การ์เด้นโฮม โทร. 08-9544-8817 (ตรงข้ามศูนย์พัฒนาชุมชน ก่อนถึงวังตะไคร้ 2 กิโลเมตร ) 93 หมู่ 2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 2600
จำนวนห้องพัก ห้อง 2 ห้อง บ้าน 2 หลัง
ราคา ห้องละ 800 บาท หลังละ 1,500 - 2,000 บาท

อิงเขื่อนสายน้ำ โทร. 08-9021-3843, 08-1904-6312
21 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 2600
จำนวนห้องพัก ห้อง 6 ห้อง บ้าน 1 หลัง
ราคา 1,200 บาท

จรัญบ้านพัก โทร. 08-1251-0163, 08-6149-3987
44/5 หมู่ 5 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 2600
ราคา 700 - 2,000 บาท

เดอะชิล รีสอร์ท แอท นครนายก โทร. 08-1847-4501, 08-6831-4684
44/5 หมู่ 5 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ราคา 1,500 - 3,500 บาท
www.chill-nakornnayok.com


บ้านสวนไผ่ ริมแก่ง
1/5 หมู่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 3 หลัง
ราคา 2,500 - 3,000 บาท
08-1641-2343 , 08-9510-3977

บ้านสวนสายสมร โทร. 08-7030-1824, 08-90173-840 โทรสาร 0-3738-4004
11/2 ม.6 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
ราคา 1,200-2,000 บาท
จำนวนห้อง 8 ห้อง

เขาหล่นพาราไดรซ์ รีสอร์ท
โทร.08-1701-1051 , 08-4149-8227 ,
08-9105-9181 , 08-9105-9181
161 ม.11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 260
จำนวนห้องพัก
15 หลัง

บ้านสวนลุงยศ โทร 08-6566-5022
79 ม.9 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
บ้านพักปรับอากาศ 6 หลัง
ราคา 1,000 - 2,200


สุพรรณิการ์ รีสอร์ท โทร. 0-3738-5112-3
502 ม.1 ซ.สาริกา-นางรอง 42 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวน 8 หลัง
ราคา 1,000 - 1,200 บาท

วังยาวรีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โทร.0-3732-8442,0-3732-8429,08-1436-9858
314 หมู่ 4 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
จำนวนห้องพัก 30 ห้อง
ราคาห้องพัก 1,200-1,600 บาท

www.wangyao-riverside.net

สวนลุงใน โทร.081-377-7801,0-3732-8145
153 ม.2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
จำนวนห้องพักปรับอากาศ 20 ห้อง
ราคาห้องพัก-ราคาต่อคน 200-500 บาท, ราคาต่อห้อง 1,000-3,000 บาท
www.suanlungnai.com

บ้านครูน้อม 12/1 หมู่1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง โทร.0-3738-4116 ,
08-9931-9933
จำนวนห้องพักปรับอากาศ 3 หลัง
ราคาห้องพัก 500-2,500 บาท
www.knhomestays.com

อุ่นเรือนรีสอร์ท 456 ม.1 อ.เมือง จ.นครนายก
โทร. 08-6376-5156, 08-1240-5051 , 0-2993-7511
จำนวนห้อง 9 ห้อง
ราคา 1,000 - 1,500 บาท

www.sweethomeresort.comวิวแอนด์ไวด์ รีสอร์ท 462 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 2600
โทร. 08-9519-1688, 08-1685-52305, 08-1655-2520
จำนวนห้อง 10 ห้อง
ราคา 1,000 - 3,000 บาท
www.viewandwhiteresort.com


ดงโฮมสเตย์ & คอฟฟี่ โทร. 0-3738-5173 , 08-0779-843
5 1/3 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้อง 6 ห้อง
ราคา ท่า่นละ 200 บาท/คน


บ้านกลางสวน โทร. 08-1346-1056, 08-9149-0561
7/2 ม.2 ซ.สาริกา - นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนบ้านหลังใหญ่ 1 หลัง รองรับ 7-15 ท่าน 2 ห้องใหญ่ 1 ห้องเล็ก
ราคา 2,500 - 3,000 บาทเลฟวี่ แคมป์ ( Levee แคมป์ )
โทร. 086-535-0149 , 080-600-3778
133 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
จำนนวนบ้านพัก 4 หลัง
ราคา 750 - 1,100 บาท

อุ่นรักรีสอร์ท โทร.08-3597-7203
242/1 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
จำนวนห้องพัก 5 หลัง
ราคา 800 - 1,500 บาท

บ้านสวนศิวพร & โฮมสเตย์ โทร.08-7676-0893
61 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก
จำนวนห้องพัก 4 หลัง
ราคา 1,200 - 1,500 บาท

ขวัญนคร เมาเทนวิว รีสอร์ท โทร.08-1915-2778
25/14 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
ห้องปรับอากาศ 7ห้อง
ราคา 1,500 - 3,000 บาท

บ้านสวนศรีสะอาด โทร.0-3738-5103, 081-575-5382
224 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 5 ห้อง (ห้องปรับอากาศ 2 หลัง พัดลม 3 หลัง)
ราคา 1,000 -3,000 บาท

ภัทรวดี รีสอร์ท โทร.081-841-2925,086-881-9267,037-384123
110/1 หมู่ 1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก

www.patravadee.com

แกะสลักไม้ไผ่โฮมสเตย โทร.0-3738-5038, 08-1552-5118
หมู่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
ราคา 100 บาท / คน / คืน

สำราญโฮมสเตย์ โทร. 08-9604-0413, 08-4662-9632, 08-1636-0616, 08-6781-5145
12 หมู่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
บ้านพัก A พักได้ 3-5 คน ฺ, B พักได้ 10-15 คน , C ขนาดใหญ่ พักได้ 30-35 คน
กางเต็นท์แคมป์ปิ้ง (บริการเต้นท์ให้)
ราคา..... บาท

เหรียญทอง การ์เด้นโฮม โทร.08-6972-5778 ม 08-1911-8955
ซอยสาริก 30 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

จำนวนห้องพัก 7 หลัง
ราคา 800-2,500 บาท


บ้านสวนสราญใจ โทร. 08-1346-7029 , 08-7074-7250
ถ.นครนายก-นางรอง (3049) ติดถนนใหญ่ใกล้น้ำตกวังตะไคร้ (มีพื้นที่สำหรับกางเต้นท์ให้)
จำนวนห้องพัก 4 หลัง
ราคา 1,500-2,500 บาท

วิน รีสอร์ท โทร. 08-9932-2209
61 / 2 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
จำนวน 9 หลัง
ราคา 500 บาทโรงแรมในตัวเมืองนครนายก
กอบเกื้อพาเลซ โทร.0-3731-1633 / 0-3731-1644
420 ถ.ธงชัย อ.เมืองนครนายก
ห้อง พัดลม,ปรับอากาศ 96 ห้อง
ราคา 200 - 900 บาท

นอร์ธบังกาโล โทร.0-3731-1814
145 ม.5 ต.บ้านใหญ่ ถ.สาริกา-นางรอง อ.เมืองนครนายก
ห้อง พัดลม,ปรับอากาศ 40 ห้อง
ราคา 300- 500 บาท

ปันใจ โทร.0-3731-1399
342/1 ถ.สุวรรณศร ตรงข้าม รพ.นครนายก อ.เมือง นครนายก
ห้องปรับอากาศ จำนวนห้อง 40 ห้อง พัดลม 20 ห้อง
ราคา 200- 500 บาท


อำเภอปากพลีบ้านสวนเนินบก
122-122/4 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทร. 0-3738-9193, 08-1929-7467
จำนวนห ้อง 13 ห้อง 7 หลัง
ราคา 1,000 - 5,000 บาทนาหินลาด รีสอร์ท
286 ม.5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทร.08-1914-0362 , 08-1400-8987
อำเภอบ้านน

อาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการฯ Pre -Cadet Place
โทร.0-3730-6013 , 0-2572-5555 แฟกซ์ 0-2572-5551
9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา
ราคา 1,200 - 2,800 บาท
หมายเหตุ : ข้าราชการทุกหน่วยงานมีส่วนลดราคาพิเศษ

ชลพฤกษ์รีสอร์ท โทร.0-3761-4444 / 0-2513-1351
64 ม.10 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
ห้อง+บ้านปรับอากาศ 200 ห้อง

ราคา 1,500 - 10,000 บาท

www.clpresort.com

บ้านนา รีสอร์ท & สปา (สวนพวกพัก) โทร.0-3761-4032 , 08-1171-6751
08-1171-6152 , 08-1845-2943 , 08-1913-8080 , 08-1441-9653
โทรสาร 0-3761-4037
137 ม.13 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา
ปรับอากาศ 32 ห้อง
ราคา 900-3,000 บาท
  www.bannaresort.com

โรงแรมแสงทอง โทร.081-433-9704, F.0-3738-1123
27/2 ม.10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 261110
จำนวนห้องพัก 23 ห้อง
ราคา 150-500 บาท

โรงแรมริมทาง โทร.0-3738-2470
151 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนาายก 26110
จำนวนห้องพัก 30 ห้อง (ปรับอากาศ 25 ห้อง พัดลม 5 ห้อง)
ราคา 200-500 บาท

โรงแรมเอสพีรีสอร์ท 2 โทร.0-3732-4257,089-983-9000,089-900-6775
93 ม.10 ถ.สุวรรณศร (แยกเกษตร ) ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนาายก 26110
จำนวนห้อง 20 ห้อง
ราคา 150-400 บาท

สวนริมเขา มะยงชิด & บ้านพัก
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
โทร.08-6366-3556 , 08-1346-7486 (ติดต่อ คุณปอ)

อำเภอองครักษ์
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 โทร.0-3733-2112, 08-1761-9414
หมู่บ้านคูคต ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ราคา รายบุคคล 400 บาท / คน/คืน, เป็นหมู่คณะ 350 บาท / คน/ คืนพร้อมอาหารเช้าและเย็น

อาทิตยาคันทรีคลับ โทร.0-2569- 1387-8 / 0-9819-5281
คลอง 15 กม.9 ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์
ห้องปรับอากาศ ... ห้อง
ราคา 700 - 1,000 บาท

สยามรีสอร์ท
เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ทรายมูล อ. องค์รักษ์ จ. นครนายก 26120
1 Moo 4 Saimool District, Amphur Ongkarak, Nakornnayok 26120
Tel. 037 391 999 Fax. 037 392 2000
2006 Siam Resort ห้องปรับอากาศ 19 ห้อง
ราคา 500 บาท ไม่รวมอาหารเช้า www.siam-resort.com

ค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือสาริกา ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ต . สาริกา อ . เมือง เป็นค่ายพักแรมสำหรับนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชน ในการเข้าค่าย ฝึกอบรมและทำกิจกรรม นันทนาการ ภายในบริเวณ
ค่ายประกอบด้วยเรือนพัก 4 หลัง กระโจม 10 หลัง บริเวณสำหรับตั้งเต็นท ์ นอกจากนี้
ยังมีเรือนพักสำหรับผู้ควบคุมหรือ วิทยากร ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องน้ำ
อัตราค่าบริการที่พักพร้อมอาหาร
- ประถมศึกษา ต่ำกว่า 200 คน /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 200 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 150 บาท/คน
- ประถมศึกษา 201 คน ขึ้นไป /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 230 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 140 บาท/คน
- มัถยมศึกษา ต่ำกว่า 200 คน /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 300 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 180 บาท/คน
- มัถยมศึกษา 201 คนขึ้นไป /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 280 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 170 บาท/คน
อัตราที่พัก ค่าอาหารบุคคลทั่วไป และส่วนราชการ
- ค่าที่พัก 50 บาท/คืน/คน, ค่าอาหาร 50 บาท/ มื้อ/คน
- โทรจองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 0-3731-2393-23 หรือ คุณยุทธพล ใจคง 08-6089-1218

ศรีกะอางแคมปอยู่เลขที่ 157 ม.5 ถ.บ้านพร้าว-รร.เตรียมทหาร ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นครนายก
เป็นค่ายพักแรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน นการเข้าค่ายฝึกอบรมและทำกิจกรรม
นันทนาการหลายรูปแบบ มีฐานผจญภัย 22 ฐาน ห้องพยาบาล 7 เตียง ห้องประชุม 600 คน
ห้องประชุมย่อย เครื่องขยายเสียง ห้องอาหาร 500 คน ค่าที่พัก 15 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร 20 บาท/คน/มื้อ ลานแคมป์ไฟ 1,000 คน เรือนนอนขนาด 600 คน
เรือนนอนผู้ควบคุม ห้องอาบน้ำครั้งละ 80 คน ห้องสุขา 60 ห้อง น้ำ 24 ชั่วโมง
โทร. 0 3730 6272 / 0 1434 0243 นายวิเชียร บำรุงจิตร์ [เก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหาร
และค่าที่พักเท่านั้น]

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จัดการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชน และบุคคลทั่วไป
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ตลอดจนกลุ่มบริษัทห้างร้าน
หรือคณะบุคคลที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีอัตราครูฝึกต่อผู้รับการฝึก อัตราส่วน 1:25

- กองพันทหารราบ มีโรงนอน รับคนได้ 150 คน ค่าบริการ 20 บาท / คน / วัน
ห้วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม
ห้วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน - กรมนักเรียนนายร้อย ฯ มีโรงนอน รับคนได้ 100 คน ค่าบริการ 60 บาท / คน / วัน
จัดวันศุกร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม โทร .0-3739-3010-4 ต่อ 62960-1

- แพ แคนู แคมป ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 1 ต . สาริกา อ . เมือง มีพื้นที่ให้บริการกางเต็นท์
และจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีจักรยานเสือภูเขา เรือแคนู ู และเต็นท์ให้บริการเช่า
รับคนได้ประมาณ 500 คน โทร . 0-3738-5042, 0-1863-4197
- สุรดิษฐ์ วัลเล่ย์ ตั้งอยู่ที่บ้านหุบเมย ต . หินตั้ง อ . เมือง รับบริการเป็นหมู่คณะ มีบ้านพัก
และพื้นที่กว้างสำหรับจัด กิจกรรม รวมทั้งได้จัดฐาน ทดสอบกำลังใจสำหรับค่ายเยาวชน
รับคนได้ประมาณ 5,000 คน อัตราค่าบริการ ใช้สถานที่สำหรับคณะ 20 คนขึ้นไป
คนละ 300 บาท / คืน ( รวมอาหาร 2 มื้อ ) มีบ้านพัก 27 หลัง เรือนนอนรวม 2 หลัง
( รับได้ประมาณ 200 คน / หลัง ) โทร .0-3731-1905,0-3731-1135,0-2246-7515