วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เที่ยวสวน เที่ยวทะเล พักโฮมสเตย์ ที่...สวนปาหนัน


สวน ปาหนัน...สวนผลไม้เก่าแก่แห่งหนึ่ง ของตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองปาหนัน เป็นสวนที่บรรพบุรุษของคุณอำนาจได้บุกเบิกและทำสวนผลไม้ มามากกว่า 80 ปี บนพื้นที่ 12 ไร่ ปลูกผลไม้ผสมผสานหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง โดยเจ้าของสวนปาหนัน คือ คุณปาหนัน โพธิ์แก้ว แต่เดิมนั้นสวนปาหนันทำการเกษตรเช่นเดียวกันกับสวนทั่วไป จนกระทั่งในปี 2546 มีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรอำเภอมาแนะนำ ให้จัดท่องเที่ยว และเกิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปาหนัน โดยมีคุณอำนาจเป็น หัวเรือใหญ่ ดูแลบริหารจัดการเรื่องต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าเป็นผู้จัดการสวนนั่นเอง โดยกิจกรรมหลักๆ ภายในสวนนั้นยังมีการนำชมสวนพร้อมกับให้ความรู้ และจัดบุฟเฟต์ผลไม้
ในปี 2546 เป็นปีแรกที่เปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปาหนัน และเป็นปีเดียวที่โฮมสเตย์สวนปาหนันได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน โดยได้รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านที่สนใจรวมทั้งหมด 4 หลัง เปิดเป็นโฮมสเตย์ในปลายปี 2546 โฮมสเตย์สวนปาหนัน และเครือข่าย สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 50 คน เวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มไปพักตาม บ้านเครือข่าย โดยนักท่องเที่ยวจะมารวมตัวกันอีกครั้ง ที่สวนปาหนันในตอนเย็นเพื่อรับประทาน อาหาร และมีกิจกรรมในตอนกลางคืนตามที่ท่านจะเลือกสรร


>>> กิจกรรมการท่องเที่ยวของสวนปาหนันมีหลากหลาย อาทิเช่น
       >บุฟเฟต์ผลไม้สดๆ ตามฤดูกาล ที่มีให้เลือกกินแบบไม่อั้น
       >ทานขนมจีนสมุนไพรจากข้าวกล้อง ซึ่งทำจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
       >แวะไหว้พระที่วัดพระบาทกราบศักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต
       >ไหว้หลวงพ่อโสธร เขายายดา ทำบุญเสริมดวง ทำจิตใจให้บริสุทธิ์       >ขี่จักรยานออกกำลังกายชมสวนเกษตรพื้นบ้าน ชมทัศนียภาพของธรรมชาติของทั้งสองข้างทาง แล้วท่านจะรู้จัก จังหวัดระยองมากขึ้น
       >ชมการแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยายดา ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ตามแบบฉบับของเศรษฐกิจพอเพียง
       >เดินป่า ปีนเขาชมฝายแม้ว ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ของจังหวัด ระยอง


>>>สินค้าเด่นภายในสวนปาหนัน มีทั้งผลไม้สดๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่


ทุเรียน : ทุเรียนนานพันธุ์ ทั้งพันธุ์หมอนทอง ชะนี คัดคุณภาพจากสวน
ทุเรียนทอด : ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านยายดา ผ่านกระบวนการทำให้ได้ทุเรียนทอดที่มีรสชาติอร่อย กรอบ
เงาะ : มีให้ท่านได้เลือกซื้อทั้งเงาะโรงเรียน เงาะสีชมพู
กะปิ : กลุ่มเกษตรกรบ้านยายดา ทำจากเคย อย่างดี สด ใหม่ สะอาด ทำให้ได้กะปิที่มีกลิ่นหอม

ปาหนันโฮมสเตย์
ประวัติความเป็นมา :  เดิมในปี พ.ศ. 2547 สวนปาหนันได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานงานโครงการฝึกอบรมและวิจัย เพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่โฮมสเตย์ท่าด่าน จังหวัดนครนายก และหลังจากนั้นนาย อำนาจ อ่างศิลา ประธานกลุ่มในขณะนั้นได้รวบรวมสมาชิกได้ 4 หลังคาเรือน ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ และได้ผ่านการประเมิน จึงได้เปิดเป็นโฮมสเตย์มาจนทุกวันนี้
จำนวนห้องพัก : 4 หลัง
รับนักท่องเที่ยวได้ : 50 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 400 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอื่นๆ : รวมอาหารเย็นและเช้า และมัคคุเทศก์

ติดต่อ : คุณอำนาจ อ่างศิลา
ที่อยู่ : 60 หมู่บ้านยายดา ต.ตะพง อ.เมือง จ. ระยอง 21000
โทรศัพท์มือถือ : 081-300-9518 , 081-681-6927

แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร
ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคร ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 9 กม. แต่เดิมเรียกกันว่า "เมืองลับแล" เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณ สมัยขอมมีอำนาจแนวกำแพงเป็นเนินดิน และคูเมืองปรากฏอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "สันคูเมือง" เป็นกำแพงเมืองสูง 2 ชั้น และะมีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งเป็นแบบเมืองทวารวดีทางภาคกลางของไทย ความรุ่งเรืองที่เด่นชัด แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรก เริ่มพุทธศตวรรษที่ 14-16   เป็นวัฒนธรรมแบบทวารวดี ช่วงที่สองราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นวัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมก่อนอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 ชาวบ้านดงละคร คงจะอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ตามลำน้ำ สายหลักในจังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าน่าจะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเมืองศรีมโหสถ เมืองทั้งสองอยู่ห่างกัน 55 กม. โบราณวัตถุที่ค้นพบ เช่น เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทองขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ตราประทับหัวแหวนรูปปู รูปช้าง แหวน สำริด ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ตุ้มหูสำริด
สำหรับตำนานเมืองลับแลนั้นเล่ากันว่า เมืองนี้เคยเป็นเมืองของราชินีขอม ซึ่งเป็นรโหฐานที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าออกได้ง่ายนัก ประกอบกับลักษณะของบริเวณเมืองมีต้นไม้สูง ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ใครเข้าไปแล้วอาจหลงทางหาทางออกไม่ได้จะต้องวนเวียนอยู่ในดงนั้นเอง และในวันโกน วันพระ วันดีคืนดี จะได้ยินเสียงกระจับปี่ สีซอ ปี่พาทย์ มโหรีขับกล่อมคล้าย ๆ กับมีการเล่นละครในวัง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ดงละคร" ซึ่งเพี้ยนมาจาก"ดงนคร" และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีกหลายจุดเช่น


เมืองโบราณดงละคร ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายกระทะคว่ำจุดสูงสุด (ยอดเนิน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 32 เมตร พื้นที่ตัวเมืองอยู่สูง จากระดับน้ำทะเล 9-10 เมตร มีเมืองชั้นนอก-เมืองชั้นใน เป็นเมืองสมัยวัฒนธรรมทราวดี เริ่มมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานยุคแรกประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12-14 ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 15-16  เมืองโบราณดงละครเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นชุมชนในลักษณะเมืองท่าหรือจุดแวะพักที่อยู่ในเส้นทางการค้ามีการอยู่อาศัยสืบต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 จากการพบร่องรอย ศาสนสถานและคูเมืองกำแพงเมืองขนาดใหญ่ทำให้กล่าวได้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้เป็นสังคมเมืองที่มีหัวหน้าปกครอง


โบราณสถานหมายเลข 1
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. บริเวณเขตที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุวรรณคีระ (วัดหนองหมู)เป็นโบราณสถานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 32 ม. ยาว 43 ม.รูปแบบคล้ายกำแพงแก้วเตี้ยๆ ก่อด้วยอิฐ มีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ ภายในมีแท่นตั้ง
รูปเคารพเหลืออยู่ 2 แท่น (เดิมคงมี 3 แท่น) หลักฐานที่พบจากการขุดแต่งเมื่อ 2531-2532 และบูรณะเมื่อ 2536

โบราณสถานหมายเลข 2
สันนิษฐานว่า โบราณสถานแห่งนี้อาจเป็นสถูปที่ใช้บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญของเมืองนี้ในสมัยทวารวดี หรืออาจเป็นสถูปที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์ เนื่องจากมีการพบของมีค่า เช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ฯลฯ ส่วนลูกปัดก็พบเป็นจำนวนมาก ฝังปะปนอยู่กับดินถม คล้ายกับการฝังลูกนิมิตรในปัจจุบัน


โบราณสถานหมายเลข 2
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. เป็นแนวกรอบศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 3.7 ม. ยาว 4 ม. ตรงกลางขุดพบสถูปศิลาแลง รูปทรงกระบอก
ขนาดใหญ่ ซ้อนกัน 2 ชั้น โบราณวัตถุชิ้นสำคัญซึ่งพบจากการขุดแต่งเมื่อ2532 คือ (1) พระพุทธรูปและแม่พิมพ์ ทำด้วยดินเผา ศิลปะแบบทวารดี (2)เครื่องประดับเช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ทำด้วยสำริด หัวแหวนทำด้วยหินสีต่างๆลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ประมาณ 2,000 เม็ด หินมีลายสลัก (อาจเป็นตราประทับ) รูป ปู ช้าง มีเวลาลองพาครอบครัวไปสัมผัสและศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นกันดูนะครับ นอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจในเมืองไทยบ้านเราแล้วยังได้ความรู้ประดับสมองอีกด้วย สำหรับสถานที่พักที่อยากแนะนำเป็นสถานที่พักที่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก โดยห่างจากจุดที่พักประมาณ 10 กม.มีความสะดวกสบายพอสมควร แถมมีราคาประหยัดด้วยเลือกเอาเองนะครับว่าจะชอบแบบไหน

วังวนา รีสอร์ต โทร. 0-3738-5133, 08-1909-1891, 08-9155-3626,
08-1295-7099 โทรสาร 0-3738-5133
111/1 ม.1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
ห้องปรับอากาศ 20 ห้อง
ราคา 1,000 - 2,000 บาท

รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา โทร.0-3738- 5210-5 / 0-2722-7206-10
100/3 ม.2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 90 ห้อง
ราคา 1,800 - 5,000 บาท
www.royalhillsresort.com

วังรีรีสอร์ท โทร.0-3738-6406-9 / แฟกซ์ 0- 3738- 5162
143 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 122 ห้อง
ราคา 1,600 - 14,000 บาท

สีดารีสอร์ท โทร.0-3738-5156-61/ 08-1611-4472
120 ม.3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก
ห้อง+บ้านปรับอากาศ 247 ห้อง
ราคา 1,200 - 8,000 บาท www.sida-resort.com

ภูเขางามรีสอร์ท โทร.0 -3738 -5252-5 / 0- 2512- 2870
269 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 88หลัง
ราคา 1,500 บาท
www.phukhaongamresort.com


เวียงฟ้าทิพารมย์รีสอร์ท โทร.0-3738-5377,089-811-1499, 081-734-7439 F.02-748-5298 (สนง.กทม.)
319 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000

จำนวนห้องพัก 12 หลัง (13 ห้อง)

ราคา 1,000 - 6,000 บาท www.tiparom.com

เรือนพักริมน้ำ์ มีลำธารน้ำจากเขื่อนไหลผ่านตลอดปี
โทร. 08-5085-8939
เลขที่ 169 หมู่ 4 ต.สาริกา อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านไม้สองชั้น 4 หลัง 5-11 ห้องนอน ประกอบด้วย ห้องแอร์ 5 ห้อง พัดลม 19 ห้อง
ทีวีทุกหลัง รองรับหมู่คณะได้ 80 - 150 คน ราคา 4,000 - 10,000 บาท
www.ruanpakrimnum.com

บ้านสวนเยาวมาลย์ โทร. 089- 505- 2102 ,086- 997- 4005
เลขที่ 228/5 หมู่ 1 ต.ขวัญนคร อ.สาริกา จ.นครนายก 26000
บ้านปีกไม้สไตล์คันทรี 6 หลัง แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
ทีวีทุกหลัง รองรับหมู่คณะได้ 20 - 150 คน ราคา 1,200 - 5,000 บาท
www.nayoktour.com ,  www.rimnum.com

ริมน้ำโฮมสเตย์ มีลำธารน้ำจากเขื่อนไหลผ่านตลอดปี
โทร. 08-7127-1000
เลขที่ 179 หมู่ 4 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านไม้สองชั้น 4 หลัง 3,6 ห้องนอน ประกอบด้วย ห้องแอร์ 6 ห้อง พัดลม 3 ห้อง ทีวี ทุกห้อง รองรับหมู่คณะได้ 30 - 40 คน
ราคา ...... บาท www.banrimnam.com

กรีนฮิลล์แอนด์เฮ้าส์ โทร. 08-3112-0262 , 0-3731-3043
เลขที่ 331 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000

บ้านพัก 2 หลัง ห้องพักอากาศ เตียงเดี่ยว 2 ห้อง ,ห้องพักปรับอากาศ เตียงคู่ 2 ห้อง
ราคา 500 - 4,000 บาท

บ้านป่าริมเขื่อน โทร. 08 -7127- 8000, 08- 7127- 1000
เลขที่ 44 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านปรับอากาศ 14 หลัง / กางเต็นท์
ราคา 1,200-7,500 บาท www.banparesort.com

ุคุ้งน้ำรีสอร์ท โทร. 084- 863- 5599 , 08-9452-8282 โทรสาร 0- 3730 -0759
เลขที่ 20/1 ม.6 ต.สาริกา อ.เมือง จ. นครนายก 26000
บ้านไม้ 7 หลัง ห้องประชุม ปรับอากาศ รองรับได้ 50 - 100 คน
ราคา 1.500 - 3,000 บาท www.kungnam.com

บ้านสวนแขรัตน์รีสอร์ท โทร.0-3731-3222,081-855-3112
145/3 ม.12 ต.พรหมรี อ.เมือง 26000
จำนวนห้องพัก 7 ห้อง
ราคา 700-4,500 บาท

บ้านสวนขวดแก้ว โทร.0-3738-5111
เลขที่ 90/2 ม.2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 4 หลัง (7 ห้อง)
ราคา 800-1,500 บาท

บ้านสวนสุระพัฒน์ (โฮมสเตย์)
โทร. 081-3405698, 081-3163035,081-3405698
249 หมูู่ 1 ต. สาริกา จ.นครนายก 26000
บ้านพัก 4 หลัง ห้องละ 1,000 บาท / 5 ท่าน 1 คืน
เหมาทั้งหลังแถมห้องโถงกลาง 4,000 บาท / 1 คืน

พนาวิว โทร.086-777-8546,089-797-1013
80/1-4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 15 หลัง
ราคา 350-1,500 บาท


ชานนาฟาร์มรีสอร์ท โทร.081-811-2877,08/1-854-2136
38/3 ม.11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 8 หลัง (ห้องปรับอากาศ 3 หลัง พัดลม 5 หลัง)
ราคา 600-1,500 บาท

บ้านสวนเจริญพร โทร.08-7130-5599
66 ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก จ.นครนายก 2600
จำนวนห้องพัก 9 ห้อง

ราคา 1,000 -3,000 บาท

ห้องพักบ้านน้ำผุด โทร.086-344-3715
ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ราคา 800-1,500
จำนวนห้องพัก 5 ห้อง


เหรียญทองการ์เด้นโฮม โทร.086-972-5778,081-911-8955
ซอยสาริกา 30 กิโลเมตรที่ 12 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ราคา 800-2,500 บาท
จำนวนห้องพัก 5 หลัง

โรงแรมสวนสุขภาพสุริยภรต โทร. 081-5878631
295 หมู่ 3 บ้านท่าแดง  ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  26130
จำนวนห้องพัก - หลัง 120 - 150 คน
50 - 800 บาท
โทรศัพท์ 037-398311-2   โทรสาร 037-398313


ภูไอยรา รีสอร์ท โทร. 08-7059-5115, 08-7059-5225
99/1 ม.2 บ้านคลองบ่อ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้องพัก 11 หลัง
1,100 - 3,200 บาท
www.phuiyara.com


กาญาตรี รีสอร์ท (ชื่อเดิม :บ้านริมน้ำ รีสอร์ท)
โทรศัพท์ 0 3738 5353 / 089 490 1116 / 086 069 4061 / 085 091 9203
130/7 หมู่1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 11 ห้อง

www.rimnumresort.thiewthai.com


ภูธารารีสอร์ท
เลขที่ หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ. นครนายก 26000
Bhuthara resort Moo 1 Sarika, Muang, Nakornnayok 26000
Tel : 05 8477108 (Mr.Somchai)
ห้องปรับอากาศ 7 ห้อง (2 กลุ่มอาคาร)
ราคา - บาท www.bhuthara.com

สมฤดีรีสอร์ท โทร.0-1922-1774,0-9924-1555
โทรสาร 037-385342 / 02-940-0548
324 หมู่1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
บ้านปรับอากาศ 18 หลัง
ราคา xxx บาท www.somrudeeresort.com

ขวัญนครสปอร์ตการ์เดนท์ โทร.0 9005 2853 / 0 6060 9399 / 0 9832 1279 /โทรสาร 0 3738 5288
294 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 20 ห้อง
ราคา 600 - 1,500 บาท

คุ้มหลวงลำพูน 0 1937 6416 / 0 7137 9506 / 0 2532 3637-8 /
โทรสาร 0 3738 6445, 0 2535 3565
52/3-4 หมู่ 11 ต.เขาพระ อ.เมือง นครนายก
บ้าน 9 หลัง ราคา 900 - 3,200 บาท
www.index.co.th/khumluang.html

สระมะนาวรีสอร์ท 1/1 ม.4 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
โทร.0-3732-8446 / 08-1591-8313 / F.0-3732-8236
บ้านพักปรับอากาศ 40 ห้อง
ราคา 600 - 1,500 บาท

www.samanow.com

จักรดาวการ์เด้นโฮม รีสอร์ท โทร.0-3739-3162
45/6 ม.2 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
ห้อง+บ้านปรับอากาศ 45 ห้อง
ราคา 900 - 4,000 บาท / www.jukradaogroup.com

ธิดาแกรนด์วิวรีสอร์ท โทร.0-3732- 8265-7
24 ม.2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
บ้านพัดลม+ปรับอากาศ40 ห้อง
ราคา 600 - 3,200 บาท
www.tidagrandview.com

เรือนรับรอง จปร. โทร.0-3739- 3120 / 0-2241-2691-4
เขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 28 ห้อง
ราคา 900- 2,400บาท

บ้านสวนสาริการีสอร์ทฯ โทร.0-3738-5244 / 0-2513-2028
148/3 ม.1 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 30 ห้อง
ราคา 800 - 1,100 บาท
www.bsbros.com

อิงดอยรีสอร์ท โทร.0-3738- 6400
ถ.สายบ้านตาดหินกอง-น้ำตกลานรัก ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
บ้านปรับอากาศ 8 ห้อง
ราคา 500 - 1,500 บาท

อิงธาร รีสอร์ท โทร.0-1299-6543 / 0-7090-2339
123 ม.3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก
บ้าน+ห้องปรับอากาศ 21 ห้อง
ราคา 1,000 - 3,500 บาท


โรงแรมจันทรารีสอร์ท 0-3731-5289 / 0-9834-6797
31/1 หมู่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 70 ห้อง
ราคา 650 - 3,200 บาท
www.juntraresort.com

ท่าด่านโฮมสเตย โทร.0-3738-5015 / 0-1804-4503
54/2 หมู่3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก
ที่พักในหมู่บ้านสวนส้มโอ
ราคา 150 บาท/คน/คืน

ท่าชัยโฮมสเตย์ โทร.08-1377-0422 ,08-1889-2978
หมู่บ้านท่าชัย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ราคา 100 บาท / คน / คืน

บุ่งเข้โฮมสเตย์ นครนายก โทร.08-1984-9520,08-6001-0402, 08-5222-2162
หมู่บ้านบุ้งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ราคา 100 บาท / คน / คืน

บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท โทร.08-1905-1090 / 08-1823-7874/
0-3738-6444/0-3738-6498-9

109 หมู่ 9 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 36 ห้อง
ราคา 1,350 - 13,000 บาท


ภูมินทร์ รีสอร์ท โทร.08-1804-2793
271 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง
ห้องปรับอากาศ 8 ห้อง
ราคา 1,200 - 3,500 บาท

www.phuminresort.com

ริมธาร รีสอร์ท โทร.0-6888-9612 / 0-3738-5345
304 หมู่ 1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องพักปรับอากาศ 15 ห้อง
ราคา 1,200 -2,800 บาท


สวนหงษ์ การ์เดนวิว รีสอร์ท โทร.0-3732-8079 / 0-9771-0729
ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องพักปรับอากาศ 10 ห้อง
ราคา 750 -1,500 บาท

ภูโอบ น้ำใส คันทรี รีสอร์ท โทร.0-3732-8370 / 0-1655-5322
18/1 หมู่3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 45 ห้อง
ราคา 800 - 1,500

วินดา เฮาส์ โทร.0-1307-1440/0-914-3669
ตรงข้ามอุทยานวังตะไคร้ อ.เมืองนครนายก
ห้องปรับอากาศ 4 ห้อง
ราคา 500- 2,500 บาท

บ้านต้นไม โทร.08-1947-7022,08-1384-1364
ตรงข้ามอุทยานวังตะไคร
้ห้องปรับอากาศ 5 ห้อง
ราคา500- 2,500 บาท

ชมพู-ม่วงรีสอร์ท โทร.0-3738-6426-8 / 0-2743-0814-5
เส้นทางเข้าหมู่บ้านวังรี อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 35 หลัง
ราคา 700- 3,000 บาท

www.chompoo-muang.com

บ้านริมธารนางรอง (นางรองเฮ้าส์) โทร.0-3738-5260 / 08-1912-2599
113 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก ใกล้น้ำตกนางรอง
บ้านปรับอากาศ 3 หลัง พัดลม 1 หลัง
ราคา 500 บาท / ห้อง
บ้านพักเติมสุข โทร.08-1983-6363 / 08-1982-8668
ถ.นครนายก-นางรอง อ.เมืองนครนายก บ้านปรับอากาศ 10 ห้อง
ราคา 600 - 3,500 บาท

www.turmsuk.nayok.net

บ้านแก้วรีสอร์ท โทร.08- 1400- 4940 / 08 -1985 -1009 / 08- 6563- 4940
ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 26000
บ้านพัก 12 หลัง
ราคา 800 - 2,000 บาท

www.bankaewresort.com

หญ้างามรีสอร์ท โทร.08- 9402-5790/08-1761-9921
หมู่3 ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก
บ้านปรับอากาศ 11 หลัง
ราคา800 - 2,000 บาท

อุทยานวังตะไคร้ โทร.0-3738-5164-5, 08-1989-0365
ม.1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
บ้านพัดลม 25 ห้อง
ราคา 800 - 6,000 บาท
http://www.wangtakrai.com

โฮม&์ฮิลล์ รีสอร์ท โทร.0 -3738-5336/ 08- 1820 -1053
148/12 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 26000
บ้านพักปรับอากาศ 66 ห้อง
ราคา 1,280 - 5,500 บาท
www.homeandhillresort.com


ระเบียงไพรแวลลี่ย์
โทร.0-3738-6432/08-1812-5165/08-9923-2106
22/2 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้องพัก 20 ห้อง บ้านพักปรัับอากาศ 24 หลัง
ราคา 1,200 - 4,500 บาท

www.rabiangprai.com


เรือนร่มไม้ริมธาร โทร.08-1402-2784 / 08-7692-0835
292 ม.1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
บ้านพักปรับอากาศ
5 หลัง
ราคา 2,500 - 4,500 บาท

บลูไดมอนด์ รีสอร์ท โทร.0-3738-6444/08-9213-2020
177/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 26000
www.teepukbluediamond-resort.com

อิ่มรักรีสอร์ท โทร.0-3739-5552/ 08-1267-8010 /Fax.0-3739-5552
99/9 ม.4 หลังศูนย์การแพทย์ ฯ 9 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์
จำนวนห้องพักปรับอากาศ 16 ห้อง บ้านพัก 8 หลัง
ราคา 400 บาทพระจันทร์รีสอร์ท
โทร.084-767-7791,084-735-5565
อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้องพัก 10 ห้อง
ราคา.....บาท

7 เดย์รีสอร์ท โทร. 08-1422-9030
61/1 ม.5 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง 26000
จำนวนห้องพัก 16 ห้อง
ราคา 600 บาท

วันเพ็ญ การ์เด้นโฮม โทร. 08-9544-8817 (ตรงข้ามศูนย์พัฒนาชุมชน ก่อนถึงวังตะไคร้ 2 กิโลเมตร ) 93 หมู่ 2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 2600
จำนวนห้องพัก ห้อง 2 ห้อง บ้าน 2 หลัง
ราคา ห้องละ 800 บาท หลังละ 1,500 - 2,000 บาท

อิงเขื่อนสายน้ำ โทร. 08-9021-3843, 08-1904-6312
21 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 2600
จำนวนห้องพัก ห้อง 6 ห้อง บ้าน 1 หลัง
ราคา 1,200 บาท

จรัญบ้านพัก โทร. 08-1251-0163, 08-6149-3987
44/5 หมู่ 5 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 2600
ราคา 700 - 2,000 บาท

เดอะชิล รีสอร์ท แอท นครนายก โทร. 08-1847-4501, 08-6831-4684
44/5 หมู่ 5 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ราคา 1,500 - 3,500 บาท
www.chill-nakornnayok.com


บ้านสวนไผ่ ริมแก่ง
1/5 หมู่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 3 หลัง
ราคา 2,500 - 3,000 บาท
08-1641-2343 , 08-9510-3977

บ้านสวนสายสมร โทร. 08-7030-1824, 08-90173-840 โทรสาร 0-3738-4004
11/2 ม.6 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
ราคา 1,200-2,000 บาท
จำนวนห้อง 8 ห้อง

เขาหล่นพาราไดรซ์ รีสอร์ท
โทร.08-1701-1051 , 08-4149-8227 ,
08-9105-9181 , 08-9105-9181
161 ม.11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 260
จำนวนห้องพัก
15 หลัง

บ้านสวนลุงยศ โทร 08-6566-5022
79 ม.9 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
บ้านพักปรับอากาศ 6 หลัง
ราคา 1,000 - 2,200


สุพรรณิการ์ รีสอร์ท โทร. 0-3738-5112-3
502 ม.1 ซ.สาริกา-นางรอง 42 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวน 8 หลัง
ราคา 1,000 - 1,200 บาท

วังยาวรีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โทร.0-3732-8442,0-3732-8429,08-1436-9858
314 หมู่ 4 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
จำนวนห้องพัก 30 ห้อง
ราคาห้องพัก 1,200-1,600 บาท

www.wangyao-riverside.net

สวนลุงใน โทร.081-377-7801,0-3732-8145
153 ม.2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง
จำนวนห้องพักปรับอากาศ 20 ห้อง
ราคาห้องพัก-ราคาต่อคน 200-500 บาท, ราคาต่อห้อง 1,000-3,000 บาท
www.suanlungnai.com

บ้านครูน้อม 12/1 หมู่1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง โทร.0-3738-4116 ,
08-9931-9933
จำนวนห้องพักปรับอากาศ 3 หลัง
ราคาห้องพัก 500-2,500 บาท
www.knhomestays.com

อุ่นเรือนรีสอร์ท 456 ม.1 อ.เมือง จ.นครนายก
โทร. 08-6376-5156, 08-1240-5051 , 0-2993-7511
จำนวนห้อง 9 ห้อง
ราคา 1,000 - 1,500 บาท

www.sweethomeresort.comวิวแอนด์ไวด์ รีสอร์ท 462 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 2600
โทร. 08-9519-1688, 08-1685-52305, 08-1655-2520
จำนวนห้อง 10 ห้อง
ราคา 1,000 - 3,000 บาท
www.viewandwhiteresort.com


ดงโฮมสเตย์ & คอฟฟี่ โทร. 0-3738-5173 , 08-0779-843
5 1/3 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนห้อง 6 ห้อง
ราคา ท่า่นละ 200 บาท/คน


บ้านกลางสวน โทร. 08-1346-1056, 08-9149-0561
7/2 ม.2 ซ.สาริกา - นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนบ้านหลังใหญ่ 1 หลัง รองรับ 7-15 ท่าน 2 ห้องใหญ่ 1 ห้องเล็ก
ราคา 2,500 - 3,000 บาทเลฟวี่ แคมป์ ( Levee แคมป์ )
โทร. 086-535-0149 , 080-600-3778
133 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
จำนนวนบ้านพัก 4 หลัง
ราคา 750 - 1,100 บาท

อุ่นรักรีสอร์ท โทร.08-3597-7203
242/1 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
จำนวนห้องพัก 5 หลัง
ราคา 800 - 1,500 บาท

บ้านสวนศิวพร & โฮมสเตย์ โทร.08-7676-0893
61 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก
จำนวนห้องพัก 4 หลัง
ราคา 1,200 - 1,500 บาท

ขวัญนคร เมาเทนวิว รีสอร์ท โทร.08-1915-2778
25/14 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก
ห้องปรับอากาศ 7ห้อง
ราคา 1,500 - 3,000 บาท

บ้านสวนศรีสะอาด โทร.0-3738-5103, 081-575-5382
224 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จำนวนห้องพัก 5 ห้อง (ห้องปรับอากาศ 2 หลัง พัดลม 3 หลัง)
ราคา 1,000 -3,000 บาท

ภัทรวดี รีสอร์ท โทร.081-841-2925,086-881-9267,037-384123
110/1 หมู่ 1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก

www.patravadee.com

แกะสลักไม้ไผ่โฮมสเตย โทร.0-3738-5038, 08-1552-5118
หมู่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
ราคา 100 บาท / คน / คืน

สำราญโฮมสเตย์ โทร. 08-9604-0413, 08-4662-9632, 08-1636-0616, 08-6781-5145
12 หมู่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
บ้านพัก A พักได้ 3-5 คน ฺ, B พักได้ 10-15 คน , C ขนาดใหญ่ พักได้ 30-35 คน
กางเต็นท์แคมป์ปิ้ง (บริการเต้นท์ให้)
ราคา..... บาท

เหรียญทอง การ์เด้นโฮม โทร.08-6972-5778 ม 08-1911-8955
ซอยสาริก 30 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

จำนวนห้องพัก 7 หลัง
ราคา 800-2,500 บาท


บ้านสวนสราญใจ โทร. 08-1346-7029 , 08-7074-7250
ถ.นครนายก-นางรอง (3049) ติดถนนใหญ่ใกล้น้ำตกวังตะไคร้ (มีพื้นที่สำหรับกางเต้นท์ให้)
จำนวนห้องพัก 4 หลัง
ราคา 1,500-2,500 บาท

วิน รีสอร์ท โทร. 08-9932-2209
61 / 2 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
จำนวน 9 หลัง
ราคา 500 บาทโรงแรมในตัวเมืองนครนายก
กอบเกื้อพาเลซ โทร.0-3731-1633 / 0-3731-1644
420 ถ.ธงชัย อ.เมืองนครนายก
ห้อง พัดลม,ปรับอากาศ 96 ห้อง
ราคา 200 - 900 บาท

นอร์ธบังกาโล โทร.0-3731-1814
145 ม.5 ต.บ้านใหญ่ ถ.สาริกา-นางรอง อ.เมืองนครนายก
ห้อง พัดลม,ปรับอากาศ 40 ห้อง
ราคา 300- 500 บาท

ปันใจ โทร.0-3731-1399
342/1 ถ.สุวรรณศร ตรงข้าม รพ.นครนายก อ.เมือง นครนายก
ห้องปรับอากาศ จำนวนห้อง 40 ห้อง พัดลม 20 ห้อง
ราคา 200- 500 บาท


อำเภอปากพลีบ้านสวนเนินบก
122-122/4 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทร. 0-3738-9193, 08-1929-7467
จำนวนห ้อง 13 ห้อง 7 หลัง
ราคา 1,000 - 5,000 บาทนาหินลาด รีสอร์ท
286 ม.5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
อ.ปากพลี จ.นครนายก
โทร.08-1914-0362 , 08-1400-8987
อำเภอบ้านน

อาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการฯ Pre -Cadet Place
โทร.0-3730-6013 , 0-2572-5555 แฟกซ์ 0-2572-5551
9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา
ราคา 1,200 - 2,800 บาท
หมายเหตุ : ข้าราชการทุกหน่วยงานมีส่วนลดราคาพิเศษ

ชลพฤกษ์รีสอร์ท โทร.0-3761-4444 / 0-2513-1351
64 ม.10 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
ห้อง+บ้านปรับอากาศ 200 ห้อง

ราคา 1,500 - 10,000 บาท

www.clpresort.com

บ้านนา รีสอร์ท & สปา (สวนพวกพัก) โทร.0-3761-4032 , 08-1171-6751
08-1171-6152 , 08-1845-2943 , 08-1913-8080 , 08-1441-9653
โทรสาร 0-3761-4037
137 ม.13 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา
ปรับอากาศ 32 ห้อง
ราคา 900-3,000 บาท
  www.bannaresort.com

โรงแรมแสงทอง โทร.081-433-9704, F.0-3738-1123
27/2 ม.10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 261110
จำนวนห้องพัก 23 ห้อง
ราคา 150-500 บาท

โรงแรมริมทาง โทร.0-3738-2470
151 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนาายก 26110
จำนวนห้องพัก 30 ห้อง (ปรับอากาศ 25 ห้อง พัดลม 5 ห้อง)
ราคา 200-500 บาท

โรงแรมเอสพีรีสอร์ท 2 โทร.0-3732-4257,089-983-9000,089-900-6775
93 ม.10 ถ.สุวรรณศร (แยกเกษตร ) ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนาายก 26110
จำนวนห้อง 20 ห้อง
ราคา 150-400 บาท

สวนริมเขา มะยงชิด & บ้านพัก
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
โทร.08-6366-3556 , 08-1346-7486 (ติดต่อ คุณปอ)

อำเภอองครักษ์
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 โทร.0-3733-2112, 08-1761-9414
หมู่บ้านคูคต ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ราคา รายบุคคล 400 บาท / คน/คืน, เป็นหมู่คณะ 350 บาท / คน/ คืนพร้อมอาหารเช้าและเย็น

อาทิตยาคันทรีคลับ โทร.0-2569- 1387-8 / 0-9819-5281
คลอง 15 กม.9 ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์
ห้องปรับอากาศ ... ห้อง
ราคา 700 - 1,000 บาท

สยามรีสอร์ท
เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ทรายมูล อ. องค์รักษ์ จ. นครนายก 26120
1 Moo 4 Saimool District, Amphur Ongkarak, Nakornnayok 26120
Tel. 037 391 999 Fax. 037 392 2000
2006 Siam Resort ห้องปรับอากาศ 19 ห้อง
ราคา 500 บาท ไม่รวมอาหารเช้า www.siam-resort.com

ค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือสาริกา ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ต . สาริกา อ . เมือง เป็นค่ายพักแรมสำหรับนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชน ในการเข้าค่าย ฝึกอบรมและทำกิจกรรม นันทนาการ ภายในบริเวณ
ค่ายประกอบด้วยเรือนพัก 4 หลัง กระโจม 10 หลัง บริเวณสำหรับตั้งเต็นท ์ นอกจากนี้
ยังมีเรือนพักสำหรับผู้ควบคุมหรือ วิทยากร ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องน้ำ
อัตราค่าบริการที่พักพร้อมอาหาร
- ประถมศึกษา ต่ำกว่า 200 คน /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 200 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 150 บาท/คน
- ประถมศึกษา 201 คน ขึ้นไป /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 230 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 140 บาท/คน
- มัถยมศึกษา ต่ำกว่า 200 คน /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 300 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 180 บาท/คน
- มัถยมศึกษา 201 คนขึ้นไป /3 วัน 2คืน อาหาร2อย่าง(7มื้อ) 280 บาท/คน / 2วัน 1คืน อาหาร2อย่าง (4มื้อ) 170 บาท/คน
อัตราที่พัก ค่าอาหารบุคคลทั่วไป และส่วนราชการ
- ค่าที่พัก 50 บาท/คืน/คน, ค่าอาหาร 50 บาท/ มื้อ/คน
- โทรจองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 0-3731-2393-23 หรือ คุณยุทธพล ใจคง 08-6089-1218

ศรีกะอางแคมปอยู่เลขที่ 157 ม.5 ถ.บ้านพร้าว-รร.เตรียมทหาร ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นครนายก
เป็นค่ายพักแรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน นการเข้าค่ายฝึกอบรมและทำกิจกรรม
นันทนาการหลายรูปแบบ มีฐานผจญภัย 22 ฐาน ห้องพยาบาล 7 เตียง ห้องประชุม 600 คน
ห้องประชุมย่อย เครื่องขยายเสียง ห้องอาหาร 500 คน ค่าที่พัก 15 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร 20 บาท/คน/มื้อ ลานแคมป์ไฟ 1,000 คน เรือนนอนขนาด 600 คน
เรือนนอนผู้ควบคุม ห้องอาบน้ำครั้งละ 80 คน ห้องสุขา 60 ห้อง น้ำ 24 ชั่วโมง
โทร. 0 3730 6272 / 0 1434 0243 นายวิเชียร บำรุงจิตร์ [เก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหาร
และค่าที่พักเท่านั้น]

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จัดการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชน และบุคคลทั่วไป
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ตลอดจนกลุ่มบริษัทห้างร้าน
หรือคณะบุคคลที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีอัตราครูฝึกต่อผู้รับการฝึก อัตราส่วน 1:25

- กองพันทหารราบ มีโรงนอน รับคนได้ 150 คน ค่าบริการ 20 บาท / คน / วัน
ห้วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม
ห้วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน - กรมนักเรียนนายร้อย ฯ มีโรงนอน รับคนได้ 100 คน ค่าบริการ 60 บาท / คน / วัน
จัดวันศุกร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม โทร .0-3739-3010-4 ต่อ 62960-1

- แพ แคนู แคมป ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 1 ต . สาริกา อ . เมือง มีพื้นที่ให้บริการกางเต็นท์
และจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีจักรยานเสือภูเขา เรือแคนู ู และเต็นท์ให้บริการเช่า
รับคนได้ประมาณ 500 คน โทร . 0-3738-5042, 0-1863-4197
- สุรดิษฐ์ วัลเล่ย์ ตั้งอยู่ที่บ้านหุบเมย ต . หินตั้ง อ . เมือง รับบริการเป็นหมู่คณะ มีบ้านพัก
และพื้นที่กว้างสำหรับจัด กิจกรรม รวมทั้งได้จัดฐาน ทดสอบกำลังใจสำหรับค่ายเยาวชน
รับคนได้ประมาณ 5,000 คน อัตราค่าบริการ ใช้สถานที่สำหรับคณะ 20 คนขึ้นไป
คนละ 300 บาท / คืน ( รวมอาหาร 2 มื้อ ) มีบ้านพัก 27 หลัง เรือนนอนรวม 2 หลัง
( รับได้ประมาณ 200 คน / หลัง ) โทร .0-3731-1905,0-3731-1135,0-2246-7515