วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ จ.เลย

“อร่อยกับอาหารปลอดสารพิษ รื่นเริงชีวิตรับปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์”

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ออกไปสัมผัสกับอากาศหนาวสุดในสยาม ท่ามกลางทะเลแห่งภูเขา สายหมอก และดอกไม้นานาพันธุ์ ในงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ช่วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔-๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ ครับ
อำเภอภูเรือ เป็นอำเภอเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม
มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขา มีอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยเฉพาะคริสต์มาสที่จะอวดสีสันสวยงามในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี้สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือ วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย กลายเป็นเสน่ห์ที่สำคัญ ของจังหลัดเลย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเยือนในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ ททท.สำนักงานเลยได้จัดงาน เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ ขบวนรถบุปผชาติที่สวยงามตระการตา ในพิธีเปิดงานวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เทศกาลอาหารปลอดสารพิษ ปลอดแอลกอฮอล์ ประกวดเมนูไก่งวง ร่วมรับรางวัลในช่วงงาน Count Down กับการแสดงดนตรีของวงต้นน้ำ และการจุดพลุไฟต้อนรับปีใหม่สำหรับการบริการนักท่องเที่ยว ทาง ททท.สำนักงานเลย ได้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและดอกไม้ โดยการจัดจุดถ่ายภาพ และซุ้มให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( i ) ในช่วงวันหยุดตลอดเดือนธันวาคมและในช่วงงานเทศกาลฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยน้ำดื่ม ชา และกาแฟ ที่มีไว้ต้อนรับที่บริเวณ “ปรอทยักษ์” บ้านหนองบง ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๐๔/๐ ๔๒๘๙ ๙๕๕๓ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕  โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๘๐
E-mail: tatloei@tat.or.th/www.facebook.com/tatloei และ www.twitter.com/tatloei
กำหนดการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ
๑. กำหนดการการจัดงาน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓ มกราคม ๒๕๕๕
๒. สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
๓. กิจกรรมในงาน
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ชมเทศกาลถนนอาหารอำเภอภูเรือตลอดระยะการจัดงาน (ปลอดเหล้า)
- ชมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
- ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ( ตลอดระยะเวลาการจัดงาน )
- เปิดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชาติ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของที่ระลึก และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ (ตลอดระยะเวลาการจัดงาน)
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในภาคกลางคืนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ - พิธีเปิดงาน ชมขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงามจากอำเภอภูเรือ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมชุดการแสดงและวงดุริยางค์ และชมการแสดงในพิธีเปิด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ (เริ่มขบวนแห่ ๑๕.๐๐ น.)
- ชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในรอบคัดเลือก (เปิดทั่วไปสำหรับ)
- ชมการประกวดวงดนตรีสตริงในรอบคัดเลือก
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ชมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ (Count Down)
- ชมชุดการแสดงจากหน่วยงาน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- ชมการแสดงดนตรีสตริง ( วงต้นน้ำ )
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Count Down)
- การจับสลากรางวัล
๑ มกราคม ๒๕๕๕ - ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
- ชมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมไทยจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย / หัวหน้าส่วน
๒ มกราคม ๒๕๕๕ - ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ
- ชมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ
- พิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆ
๓ มกราคม ๒๕๕๕ - ชมการแสดงหมอลำ