วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ หลังสวน ชุมพร

เกาะพิทักษ์ แห่งนี้เดิมมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่า "เกาะผีทัก" เหตุเนื่องจากมีเรื่องกล่าวขวัญในหมู่ชาวประมงเมื่อก่อนว่าในขณะที่กำลังหาปลาในบริเวณใกล้เคียงเกาะแห่งนี้ มีเสียงเรียกดังมาจากเกาะ แต่เมื่อเข้าใกล้เกาะแห่งนี้ก็มิปรากฎว่าต้นเสียงที่เรียกนั้นมาจากไหน หรือบางครั้งมีเสียงร้องเรียกเรือประมงที่หาปลาให้มาที่เกาะ พอเรือมาจอดเทียบที่เกาะได้ไม่นานก็จะเกิดพายุเข้า เหมือนเป็นการเตือนจากสิ่งที่มองไม่เห็น

จุดเริ่มต้นของกลุ่ม โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ เกิดเมื่อประมาณปี 2538 เมื่อเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น ประกอบกับติดใจในธรรมชาติของเกาะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเริ่มมองหาที่พัก ผู้ใหญ่บ้านอำพล ธานีครุฑ จึงเรียกลูกบ้านประชุมหารือในการจัดทำบ้านพักในรูปแบบ โฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและ เป็นรายได้เสริมให้กับลูกบ้านบนเกาะ โดยในปีแรกได้เก็บเงินจากนักท่องเที่ยวเพียง 100 บาท ซึ่งถือว่าเป็นช่วงทดลองให้กับลูกบ้าน....ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการพักผ่อนแบบ โฮมสเตย์ เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น

โฮมสเตย์บ้าน เกาะพิทักษ์ จึงเริ่มรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้การจัดการในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อแบ่งปันรายได้ให้ทั่วถึง ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่อง เที่ยวได้โดยทางผู้ใหญ่ จะเป็นคนทำการหมุนเวียนบ้านพักที่เข้าร่วมโครงการ ให้รับนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง...

โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ นับเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจ และเป็นเกาะที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สวยงามรอบเกาะไว้ได้อย่างดีเยี่ยม และเริ่มเป็นเกาะที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนในขณะนี้.....จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ เกาะพิทักษ์ นั้นคือในช่วงน้ำทะเลลด สามารถเดินเล่นตามสันทรายได้หรือจะเดินข้ามไปยังอีกฝั่งที่เป็นท่าเรือที่ ขึ้นข้ามมาเกาะพิทักษ์ยังได้

เกาะพิทักษ์โฮมสเตย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด จ.ชุมพร ห่างจากอำเภอหลังสวน 18 กิโลเมตร

จุดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยังคงมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ เช่น หาดทรายที่สวยงาม มีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น ดูการปั่นไฟไดร์ปลาหมึก ดูฝูงโลมาสีชมพู ตกปลา

การเดินทาง รถยนต์โดยสารประจำทางผ่านถนนลาดยางจากที่ว่าการอำเภอหลังสวน ผ่านตำบลปากน้ำหลังสวนตามเลียบชายทะเล ถึงหมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด ระยะทาง 1,200 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที ค่าเรือข้ามฝาก คนละ10/คน/เที่ยว บางช่วงที่ตรงกับน้ำลง น้ำทะเลจะแห้งเป็นสันทรายสามารถเดินข้ามไปยังเกาะได้

กิจกรรม
- ศึกษาวิถีชุมชน และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง
- ดำน้ำดูประการังและหอยมือเสือ
- ตกปลาไดร์หมึก
- เล่นน้ำทะเลที่หาดทรายบนเกาะ
- ร่วมประเพณีทำบุญสวด กลางบ้าน เดือนสิงหาคม
- ดูปลาโลมาสีชมพู
- ทำเครื่องมือจับสัตว์น้ำ และชมวิธีการเผามะพร้าวแห้ง – ทำน้ำมันมะพร้าว
- จำหน่ายของที่ระลึกพื้นบ้าน
สิ่งอำนวยความ สะดวก
- บ้านพักโฮมสเตย์จำนวน 15 หลัง
- เรือนำเที่ยว
- มักคุเทศก์ท้องถิ่น
- ร้านขายของที่ระลึก
- มีที่ฝากรถที่ ลุงขาวรับฝากรถ (ท่าเทียบ เรือเกาะพิทักษ์) รถยนต์ 50 บาท/คัน รับได้ 20 คัน รถจักยานยนต์ 20 บาท/คัน รับได้ 50 คัน

ค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก ค่าเรือ และค่าอาหาร 3 มื้อ 700 บาท (ไม่พักรวมกับชาวบ้าน)
- ค่าที่พัก ค่าเรือ และค่าอาหาร 3 มื้อ 450 บาท (พักรวมกับชาวบ้าน)
- อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ ชุดละ 50 บาท

กฎ การเข้าพัก เนื่องจากชุมชนบน เกาะพิทักษ์ นับถือศาสนาพุทธ จึงไม่มีกฎข้อห้ามมากนัก เกาะพิทักษ์ มีข้อห้ามเพียงอย่างเดียวคือ ห้ามนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักแรมนำสิ่งเสพติดทุกชนิดขึ้นบนเกาะ
เนื่องจากเป็นเกาะปลอดยาเสพติดมาตั้งแต่ในอดีต ข้อสำคัญอีกอย่างคือ ต้องติดต่อล่วงหน้าประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนเดินทาง พร้อมแจ้งจำนวนคน ระยะเวลาในการพัก เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมรับรอง

ติดต่อสอบถาม ข้อมูล
กลุ่มโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน อำพล ธานีครุฑ
เลขที่ 32 หมู่ 14 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
โทรศัพท์ 08-1093-1443 08-9018-0644

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น